Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2024/2025

Diplomski projekt


Učni načrt

Predavanja (5 ur)

Predavatelj oz. mentor konkretnega diplomskega projekta na predavanju teoretično obdela problematiko izdelave projekta kot je način določanja problema, predmeta, cilja, metod in  postopka obdelave z ustreznimi raziskovalnimi metodami, literaturnimi viri ter posebnostimi za konkretno predmetno področje.

Skozi ostale oblike pedagoškega dela študent samostojno izdeluje diplomski projekt z mentorskim vodenjem. Izdelani projekt, ki ga kandidat preda na oceno mentorju mora vsebovati:

1. Uvodni del: definiranje problema, določanje ciljev in metod dela

2. Teoretični del: sistematizacija spoznanj o predmetu dela iz obstoječih virov

3. Analitično-sintetični del: ugotavljanje stanja, analiza ugotovljenega stanja ter sinteza spoznanj s predlogi

4. Zaključni del

Več...

Cilji in kompetence

Študent mora pridobiti znanje in sposobnost za samostojno definiranje problema, določanje ciljev in metod dela ter obdelavo izbranega teoretičnega ali praktičnega predmeta dela.

Študent se mora usposobiti, da principe, zakonitosti oz. modele na primeru konkretnega predmeta iz svojega diplomskega projekta primerja s prakso, podaja določeno utemeljevanje in evalvacijo ipd.


Temeljna literatura

  • Vsa razpoložljiva znanstveno-strokovna literatura iz predmetnega dela diplomskega projekta.
  • All the available related scientific and other state of the art literature.

Izvajalci

Predavanja