Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo
2024/2025

SPLOŠNI PODATKI1. PODATKI O ŠTUDIJSKEM PROGRAMU POMORSTVO.

Fakulteta za pomorstvo in promet izvaja drugostopenjski študijski program Pomorstvo, ki:

 • traja 2 leti, oziroma 4 semestrov,
 • je ovrednoten z 120 ECTS,
 • omogoča neposreden prehod na podiplomski doktorski študijski program tretje stopnje Pomorstvo in promet,
 • omogoča pridobitev strokovnega naslova: magister inženir pomorstva, magistrica inženirka pomorstva, okrajšano mag. inž. pom.

 

2. UČNE ENOTE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA POMORSTVO.

Podiplomski magistrski študijski program druge stopnje Pomorstvo ima skupaj 21 predmetov, in sicer:

 • 8 obveznih predmetov študijskega programa Pomorstvo,
 • 8 izbirnih predmetov študijskega programa Pomorstvo (študent si izbire 2 predmeta),
 • 2 obvezna skupna predmeta za študente študijskega programa Pomorstvo in študijskega programa Promet,
 • 2 skupna izbirna predmeta za študente študijskega programa Pomorstvo in študijskega programa Promet (študent si izbere enega med njima),
 • Magistrsko delo.

Študent mora za dokončanje študija zaključiti 14 učnih enot, in sicer:

 • 8 obveznih predmetov študijskega programa Pomorstvo,
 • 2 izbirna predmeta študijskega programa Pomorstvo (izbira med 8),
 • 2 obvezna skupna predmeta za študente študijskega programa Pomorstvo in študijskega programa Promet,
 • 1 obvezen skupni izbirni predmet za študente študijskega programa Pomorstvo in študijskega programa Promet (študent izbira med 2 izbirnima skupnima predmetoma),
 • Magistrsko delo.