Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo
2024/2025

Izbrana poglavja iz višje matematike


Učni načrt

  1. Funkcije več spremenljivk: parcialni odvodi, ekstrem, vezani ekstrem, implicitna funkcija.
  2. Difrencialne enačbe: enačba z ločljivima spremenljivkama, LDE 1.reda, LDE 2.reda, uporaba diferencialnih enačb.
  3. Laplaceova in Fourierova transformacija.
  4. Parcialne diferencialne enačbe: osnove, modeliranje, reševanje s separacijo spremenljivk.
Več...

Cilji in kompetence

Pri predmetu se študenti naučijo abstraktnega razmišljanja in dobijo matematične osnove za aplikacije pri strokovnih predmetih.


Temeljna literatura

1. A. Turnšek, Tehniška matematika, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 2007.

2. E. Kreyszig, Advanced engineering mathematics, John Wiley&Sons, Inc., 1993.

3. I. Vidav, Višja matematika 3, Državna založba Slovenije, 1976.


Izvajalci

Predavanja