Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo
2024/2025

Metodologija načrtovanja pomorskih in prometnih sistemov


Učni načrt

 1. Metodologija znanstveno raziskovalnega dela, priprava člankov, seminarjev, poročil.
 2. Uvod v teorijo sistemov
 3. Teorija pomorskih in prometnih sistemov
 4. Načrtovanje in priprava prometne strategije
 5. Metode, ki se uporabljajo pri planiranju in pripravi strategije
 6. Planiranje sistemov transporta
 7. Metode evalvacije in prioritizacije
 8. Pomorski in prometni sistemi v prihodnosti
Več...

Cilji in kompetence

Študentje spoznajo znanstvene metode, ki jih potrebujejo pri svojem raziskovalnem delu. Razumejo postopke načrtovanja transportnih sistemov in metode, ki se uporabljajo za izdelavo prometnih strategij, študij, analiz. S pridobljenim znanjem lahko sodelujejo pri pripravi analiz stanja, razvojnih programov in strokovnih podlag, potrebnih pri načrtovanju investicij v transportnem sistemu.


Temeljna literatura

 • Bright W.E.: An introduction to scientific research, Dover publications, 1990
 • Teodorović D., Janić M.: Transportion Engineering, theory, practice, modeling, Elsevier, 2017
 • Meyer M.D., Transportation planning handbook, fourth edition, Wiley 2016

Izvajalci

Predavanja