Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo
2024/2025

Projektna naloga iz pomorstva


Učni načrt

Študentom se v okviru predavanj predstavi predlagane aktualne probleme ali zamisli kot teme, za vsako se predlaga delovni pristop in začetna literatura za  izhodiščna znanja. Projektno nalogo izvaja študent samostojno in lahko predlaga tudi svojo temo. Teme se vsako leto spreminjajo.

Več...

Cilji in kompetence

Temeljni cilj predmeta je usposobitev za reševanje problemov v pomorstvu v obliki projektne naloge na temelju teoretičnih spoznanj in oblikovanih praktičnih rešitev.

Predmetno specifične kompetence predmeta se nanašajo na  poznavanje temeljnih spoznanj o postopkih identificiranja interdisciplinarnega problema z glavnim poudarkom na pomorstvu, ugotavljanje obstoječega stanja, analizah stanja ter sinteze spoznanj s predlogi za rešitev.


Temeljna literatura

Literatura je vezana na vsebino projektne naloge.


Izvajalci

Predavanja