Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo
2024/2025

Pomorska pravna ureditev


Učni načrt

Izbrane vsebine, ki zajemajo najnovejši razvoj in trende mednarodnega pomorskega prava in pomorske politike, na primer:

 • prenovljeni pojem in vsebina mednarodnega pomorskega prava (simbioza prava morja in pomorskega prava);
 • vloga mednarodnih pomorskih in izobraževalnih organizacij;
 • celostna prometna politika in pomorska politika;
 • celostno upravljanje z obalo;
 • razvoj pomorskega prevoznega prava;
 • razvoj pomorskega zavarovalnega prava;
 • razvoj pomorskega delovnega prava;
 • varstvo morskega okolja in izboljševanje njegove kakovosti;
 • umetna inteligenca in pravo v pomorstvu;
 • preprečevanje piratstva;
 • druga aktualna problematika.
Več...

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili dodatno znanje s področja mednarodnega pomorskega prava in pomorske politike s posebnim poudarkom na reševanju praktičnih problemov.


Temeljna literatura

 • Patrick Vlačič, Andrej Pirš, Marko Pavliha et al.: Pomorsko pravo, 1. in 2. knjiga, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 2008.
 • Pomorski zakonik (PZ) (neuradno prečiščeno besedilo) z uvodnimi pojasnili prof. dr. Marka Pavlihe in stvarnim kazalom mag. Alenke Andrijašič, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 2013, zlasti strani 11 - 52.
 • Marko Pavliha, Patrick Vlačič, Karla Oblak: Prevozno pravo, tretja, spremenjena in dopolnjena izdaja, GV Založba, Ljubljana, 2017, 424 strani.
 • Ostalo gradivo po dogovoru (članki, sodna praksa, spletne strani itd.).

Izvajalci

Predavanja