Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Promet
2024/2025

SPLOŠNI PODATKI1. PODATKI O ŠTUDIJSKEM PROGRAMU PROMET

Fakulteta za pomorstvo in promet izvaja drugostopenjski študijski program Promet, ki:

 • traja 2 leti, oziroma 4 semestrov,
 • je ovrednoten s 120 ECTS,
 • omogoča neposreden prehod na podiplomski doktorski študijski program tretje stopnje Pomorstvo in promet,
 • omogoča pridobitev strokovnega naslova: magister inženir prometa, magistrica inženirka prometa, okrajšano mag. inž. prom.

 

2. UČNE ENOTE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PROMET.

Podiplomski magistrski študijski program druge stopnje Promet ima skupaj 21 predmetov, in sicer:

 • 8 obveznih predmetov študijskega programa Promet,
 • 8 izbirnih predmetov študijskega programa Promet (študent izbire 2),
 • 2 obvezna skupna predmeta za študente študijskega programa Promet in študijskega programa Pomorstvo,
 • 2 skupna izbirna predmeta za študente študijskega programa Promet in študijskega programa Pomorstvo (študent izbere 1),
 • Magistrsko delo.

Študent mora za dokončanje študija zaključiti 14 učnih enot, in sicer:

 • 8 obveznih predmetov študijskega programa Promet,
 • 2 izbirna predmeta študijskega programa Promet (izbira med 8),
 • 2 obvezna skupna predmeta za študente študijskega programa Promet in študijskega programa Pomorstvo,
 • 1 obvezen skupni izbirni predmet za študente študijskega programa Promet in študijskega programa Pomorstvo (študent izbira med 2 izbirnima skupnima predmetoma),
 • Magistrsko delo.