Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Promet
2024/2025

POGOJI ZA PREHAJANJE



Na drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Promet se, v skladu z določili ZVŠ-ja ter opredelitvami strokovnega področja tega študijskega programa lahko, v okviru prehodov, vpiše kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje in je:

  • Uspešno zaključil kateri koli nebolonjski dodiplomski univerzitetni študijski program, ki je ovrednoten z najmanj 240 ECTS ali kateri koli nebolonjski podiplomski specialistični študij z direktnim vpisom v 2. letnik.

Tem kandidatom se prizna 60 ECTS

  • Možen je prehod iz katerega koli akreditiranega drugostopenjskega podiplomskega študijskega programa, ki ima primerljiv program, če so izpolnjeni pogoji za vpis v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Promet.

V primeru, da ima kandidat opravljene izpite iz 1. letnika v obsegu 45 ECTS, ki mu jih je Komija za študijske zadeve FPP priznala kot primerljive izpite na drugostopenjskem študijskem programu Prometa, se lahko kandidat direktno vpiše v 2. letnik drugostopenjskega študijskega programa Prometa.