Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Promet
2024/2025

Poslovno ekonomska analitika


Učni načrt

 • Makroekonomski trendi in njihov vpliv na poslovanje podjetij
 • Analiza časovnih vrst, napovedovanje iz časovnih vrst
 • Poslovna poročila v podjetjih in njihova analiza
 • Predstavitev poslovnih podatkov
 • Finančni in nefinančni kazalci poslovanja (transportno-logističnih) podjetij
 • Priprava poslovne strategije v odvisnosti od makroekonomskih trendov in kazalcev poslovanja (cenovna politika, diferenciranje proizvodnje, naložbe)
 • Identifikacija ključnih povezav (Kvantitativna orodja za analizo povezanosti med spremenljivkami; Korelacija ali vzročna povezanost)
 • Nadzor stroškov in načrtovanje dobička (Maksimizacija dobička, minimiziranje stroškov; Napoved povpraševanja in stroškov ter učinek obojega na poslovne rezultate)
 • Priprava finančnega plana projektov v prevozu (podjetje) in prometu (infrastruktura)
 • CBA, MCA
 • NSV, IRR
 • Vpliv investicijskih projektov na finančna poročila 
Več...

Cilji in kompetence

Študenti bodo razvili sposobnost razumevanja in analize makroekonomskih dejavnikov, ki vplivajo na odločitve v podjetjih. Spoznali bodo načine, kako optimizirati strategije v podjetjih skladno z zastavljenimi cilji in zunanjimi okoliščinami. Pri tem predmetu bodo ponovili oz. osvojili določena statistična znanja, ki so uporabna v ekonomiji in poslovanju.


Temeljna literatura

1. Besley S., Brigham E. F. (2012): Corporate finance, South-Western: Cengage Learning – Prevod: Stojanović N. (2015): Poslovne finansije, Beograd: Data Status

2. Kothari J., Barone E. (2006): Financial accounting – An international approach – Prevod: Jovanović R. (2012): Financijsko računovodstvo – Međunarodni pristup, Beograd: Data Status

3. Gowthorpe C. (2008): Management accounting, Cengage Learning EMEA – Prevod: Halilović R. (2009): Upravljačko računovodstvo, Beograd: Data Status


Izvajalci

Predavanja