Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Promet
2024/2025

Matematično modeliranje in simulacije


Učni načrt

Kaj je matematično modeliranje? Vrste problemov in njihova rešitev. Dimenzijska analiza in simulacijsko modeliranje. Osnovna statistika. Aproksimacijski in validacijski modeli. Prilagajanje krivulj podatkom. Monte Carlo simulacije. Deterministični modeli. Stohastični modeli. Optimizacija. Priprava in vrednotenje poskusov. Eksponencialna rast in padanje. Modeli prometnih tokov. Modeliranje vibracij. Modeliranje gibanja ladje.

Več...

Cilji in kompetence

Namen predmeta je spoznati študenta z metodami in programskimi orodji  namenjenim matematičnemu modeliranju in simulacijam v tehniki.


Temeljna literatura

  1. F.R.Giordano, M.D.Weir, W.P.Fox – A First Course in Mathematical Modeling, China Machine Press, 2003
  2. C.Dym – Principles of Mathematical Modeling, 2nd edition, Academic Press,. 2004
  3. S.Heinz – Mathematical Modeling, Springer, 2011

Izvajalci

Predavanja