Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Promet
2024/2025

Intermodalni terminali


Učni načrt

Predmet vsebuje: lastnosti intermodalnih terminalov kot sistemov, vloga in pomen v intermodalnih verigah, statična in dinamična vsebina terminala, tehnološko in ekonomsko modeliranje tovornih intermodalnih terminalov, značilnosti prometnih tehnologij na tovornih terminalih, upravljanje podsistemov tovornih intermodalnih terminalov, specifične značilnosti prometnih tehnologij na potniških terminalih, planiranje in upravljanje na letališčih, optimizacija delovanja intermodalnih terminalov, vpliv razvoja posameznih prometnih panog na delovanje tovornih in potniških terminalov, vloge deležnikov pri delovanju intermodalnih terminalov, okoljski vplivi delovanja tovornih in potniških terminalov in trajnostni razvoj.

Več...

Cilji in kompetence

Temeljni cilj predmeta je nadgradnja spoznanj o delovanju intermodalnih terminalov, njihovem modeliranju in upravljanju. Predmetno specifične kompetence predmeta se nanašajo na poznavanje temeljnih odnosov med teorijo in praktično uporabnostjo tehnoloških postopkov pri upravljanju intermodalnih terminalov. Poudarek je na poznavanju metod modeliranja terminalov in možnosti optimizacije tehnoloških procesov po podsistemih tovornih in potniških terminalov.


Temeljna literatura

  1. Böse, J. W.: Handbook of Terminal Planning, Springer Science & Business Media, 2011, 433 str., ISBN 9781441984081.
  2. Kim, K. H., Günther, H. O.: Container terminals and Cargo Systems, Design, Operations Management, and Logistics Control Issues, Springer, 2007, 381 str., ISBN 9783540495505.
  3. Neufille, R. et al. Airport Systems: Planning, Desesign and Management, Mc Graw Hill Education, 2013, 816 str. ISBN 9780071770583.

Izvajalci

Predavanja