Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Promet
2024/2025

Optimizacija procesov v logistično distribucijskem centru


Učni načrt

 • Načrtovanje rezervne cone
 • Izračun optimalne velikosti rezervne cone
 • Izbira ustrezne oblike rezervne cone
 • Določitev optimalne globine bloka s ciljem maksimizacije prostorske izkoriščenosti v primeru namenskega skladiščenja
 • Določitev optimalne globine bloka s ciljem maksimizacije prostorske izkoriščenosti v primeru naključnega skladiščenja
 • Načrtovanje komisionirne cone
 • Izbira SKU za komisionirno cono
 • Določitev minimalnega praktičnega števila skladiščnih lokacij za posamezen SKU
 • Kdaj skladiščiti celotno zalogo posameznega SKU v komisionirni coni?
 • Dodelitev optimalne skladiščne lokacije glede
 • na gostoto pretoka
 • Dodelitev optimalne skladiščne lokacije glede na COI
 • Iskanje optimalne komisionirne poti v komisionirni coni
 • Izbira ustreznega komisionirnega sistema za skladiščenje palet, kartonov in posameznih kosov tovora
 • Izbira ustrezne strategije komisioniranja
 • Izbira ustrezne metode komisioniranja
 • Merjenje učinkovitosti procesov v distribucijskem centru
 • Profiliranje skladiščnih aktivnosti
Več...

Cilji in kompetence

Ključni cilj predmeta je analizirati in reševati kompleksne probleme ter optimizirati procese v logistično distribucijskem centru z uporabo različnih matematičnih metod.


Temeljna literatura

Bartholdi J.J., Hackman S.T.: Warehouse & Distribution Science, Georgia Institute of Technology, 2017.

E. H., Frazelle: World-class warehousing and material handling, II. ed., McGraw-Hill Education, New York, 2015.

B. Gunay: Fundamentals of warehousing problems with worked examples, II. ed., Bright Pen Publishing, Sandy, 2010.


Izvajalci

Predavanja