Fakulteta za pomorstvo in prometFakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo in promet
2023/2024

SEZNAM POTENCIALNIH MENTORJEV NA DOKTORSKEM ŠTUDIJUSEZNAM POTENCIALNIH MENTORJEV NA DOKTORSKEM ŠTUDIJU Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti (2017-2022)
Katedra za ekonomijo in management v prometu Z A1/2
izr. prof. dr. Marina ZANNE, predstojnica 586,62 239,7
doc. dr. Damjana JERMAN, članica 320.00 320.00
Katedra za inženirstvo v prometu Z A1/2
doc. dr. Franc DIMC, predstojnik 420.49 260,14
doc. dr. Blaž Luin, član 245,36 153,84
prof. dr. Stojan PETELIN, zunanji član 242,62 161,27
Katedra za kvantitativne metode Z A1/2
prof. dr. Aleksej TURNŠEK, predstojnik 507,94 442,96
doc. dr. Danijela TULJAK-SUBAN, članica 513,54 195,84
izr. prof. dr. Evelin KRMAC, članica 710,65 415,72
izr. prof. dr. Marijan ŽURA, zunanji član 138,69 54,79
Katedra za pomorske in prometne sisteme Z A1/2
prof. dr. Elen TWRDY, predstojnica 1357,13 378,66
doc. dr. Maja Stojaković, članica 215,5 186,34
doc. dr. Bojan BEŠKOVNIK, član 652,85 217,1
Katedra za tehniko vozil Z A1/2
doc. dr. Robert MUHA, predstojnik 284,89 184,19
izr. prof. dr. Oliver BAJT, član 699,76 564,77
doc. dr. Sebastjan ŠKERLIČ, član 518,17 231,36
Katedra za transportno logistiko Z A1/2
doc. dr. Patricija BAJEC, predstojnica 452,38 270,09
Katedra za tuje jezike Z A1/2
izr. prof. dr. Violeta JURKOVIĆ, predstojnica 573,1 467,27
Katedra za varnost v prometu Z A1/2
prof. dr. Milan BATISTA, predstojnik 1350,4 513,51
prof. dr. Vlado MALAČIČ, član 308,02 261,58
doc. dr. Aleksander GRM, član 439,61 273,31
prof. dr. Jadran FAGANELI, zunanji član 437,7 226,87
prof. dr. Jože BALAŽIC, zunanji član 113,69 73,12
prof. dr. Matija SVETINA, zunanji 327,66 259,51
Katedra za ladijsko strojništvo Z A1/2
doc. dr. Marko PERKOVIČ, član 731,45 361,89
izr. prof. dr. Peter VIDMAR, predstojnik 606,75 220,82
Pravna katedra Z A1/2
prof. dr. Marko PAVLIHA, predstojnik 270,33 100
izr. prof. dr. Patrick VLAČIČ, član 205,56 75,56
Katedra za navtiko Z A1/2
doc. dr. Andrej Androjna, predstojnik 289,26 161,93

 

***

PREDLOGI TEM DOKTORSKIH DISERTACIJ (3. stopnje)

2022/2023

 

1) doc. dr. Patricija BAJEC

 

 

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet

 

 

Naslov temeDistribucija tovora v urbana področja/Mobilnost v mestna jedra

Kratka vsebina: Kvalitativna/Kvantitativna analiza na področju uporabe inovativnih oblik dostav in mobilnosti, preferenc različnih skupin deležnikov s ciljem predlogov vladnim organom, mestnim oblastem ter IT razvijalcem

 

 

2) izr. prof. dr. Oliver BAJT

 

 

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet

 

 

Naslov temeOnesnaževanje okolja s plastiko in mikroplastiko

Kratka vsebina: Plastika in mikroplastika sta zelo obstojni v okolju. Količine teh snovi v okolju hitro naraščajo. Plastika ima škodljiv vpliv na organizme. Pomorski promet je pomemben vir plastike in mikroplastike v morju.

 

Naslov teme: Kopičenje in spiranje ogljikovodikov s ceste

Kratka vsebina: Ogljikovodiki so pomembna skupina onesnaževal, ki so močno povezana s prometom. Na cestišču se kopičijo in z dežjem spirajo v okolje, na katerega škodljivo vplivajo. Naloga bi vsebovala konkretne meritve na določenem cestnem odseku.

 

 

Naslov temeCestni promet kot vir mikroplastike v okolju

Kratka vsebina: Na cestišču se kopičijo delci zaradi obrabe gum, drugih sestavnih delov cestnih vozil in ostankov tovora. Padavine spirajo te delce s cestišča in z meteornimi vodami v okolje, na katerega škodljivo vplivajo. Naloga bi vsebovala konkretne meritve na določenem cestnem odseku.

 

 

Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja

 

 

Naslov temeOnesnaževanje okolja s plastiko in mikroplastiko

Kratka vsebina: Plastika in mikroplastika sta zelo obstojni v okolju. Količine teh snovi v okolju hitro naraščajo. Plastika ima škodljiv vpliv na organizme. Pomorski promet je pomemben vir plastike in mikroplastike v morju.

 

 

Naslov temeRazgradnja sodobnejših onesnaževal okolja

Kratka vsebina: Sodobnejša onesnaževala, kot npr. ostanki zdravil in kozmetičnih sredstev, postajajo vedno bolj pomembna. V naravnem okolju potekata mikrobna in fotokemijska razgradnja. Pomembno je določanje hitrosti razgradnje, reakcijskih poti in tudi nastalih produktov.

 

 

 

3) doc. dr. Franc DIMC

 

 

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet

 

 

Naslov temeZmanjšanje vplivov večpotja na varnost plovbe v pogojih večpotja

Kratka vsebina: Večžarkovno razširjanje elektromagenntih valov z radijskih navigacijskih satelitov zaradi odbojev od objektov je znan in analitično težko opisljiv pojav, ki povečuje raztros rezultatov položaja plovila. Naloga obsega analizo surovih podatkov v sprejemniku GNSS in z ustreznim modeliranjem pristaniških objektov pokazati prednost uporabe surovih podatkov ladij in GNSS kompasa pri od ladje neodvisnem določanju integritete.

 

4) prof. dr. Jadran FAGANELI

 

 

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet

 

 

Naslov teme: Spodaj navedeni predlog teme je tudi predlog v okviru doktorskega študijskega programa Pomorstvo in promet.

 

 

Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja

 

 

Naslov temePrimerjava med onesnaženjem Tržaškega zaliva in Zaliva Minamata (Japonska) z živim srebrom

Kratka vsebina: Antropogeno živo srebro (Hg) v okolju je produkt kemijske industrije (katalizator v sintezi vinilklorida in acetaldehida, elektrod v proizvodnji Cl2 in Na2CO3 in uporabe fenil merkuro acetata v proizvodnji celuloze), posledica uporabe fungicidov in rudarstva. Slednje je primer 500-letnega delovanja rudnika v Idriji in vpliva na Tržaški zaliv. Bolj kot anorgansko (Hg2+) je strupeno organsko vezano metil živo srebro - MeHg (nevrotoksin - bolezen Minamata), ki ga organizmi lažje privzemajo kot Hg2+. Prvi opis (1956) zastrupitve z MeHg izvira iz zaliva Minamata (otok Kju Shu na Japonskem), kjer je lokalna tovarna acetaldehida (1932-51) najprej uporabljala katalizator Hg sulfat in kot kokatalizator najprej MnO2 (1932-51), nato (1951-68) pa FeS. Pri slednjem je kot stranski produkt nastajal bolj strupen MeHg. Tako je prišlo do dvojnega izvora MeHg v zalivu: delno z direktnim izlivom v morje, delno pa z mikrobno metilacijo Hg in situ. Posledice so bile hude: zastrupitve mačk (angl. Dancing cat fever) in akutne zastrupitve ljudi (približno 2000 smrti), ki so se prehranjevali z morsko hrano. Kontaminacija se je zmanjšala z ustavitvijo odvajanja odpadne vode v zaliv leta 1968. Namen doktorske disertacije je primerjati onesnaženje obeh zalivov z Hg, posebej z ekotoksikološkega vidika, saj do danes v Tržaškem zalivu, kljub dolgotrajnemu vnosu Hg s Sočo, ni bilo zaslediti akutnih zastrupitev.

 

Predlagani mentor: doc.dr. Ingrid Falnoga (mentorica), prof.dr. Jadran Faganeli (somentor).

 

 

5) izr. prof. dr. Damjan KLOBČAR

 

 

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet

 

Naslov temeNapredne tehnologije spajanja različnih materialov med seboj pri lahki gradnji plovil

Kratka vsebina: Uporaba naprednih tehnologij spajanja različnih materialov med seboj omogoča lahko gradnjo plovil. Tehnologija spajanja in materiali omogočajo podaljšanje uporabne dobe z minilano potrebo po vzdrževanju plovil. Izboljšanje korozijske zaščite ter optimiranje tehnologije spajanja omogoča minimalno porabo energije in zmanjša emisije v okolje v fazi izdelave in uporabe plovil.

 

 

 

 

Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja

 

 

Naslov temeNapredne tehnologije spajanja različnih materialov med seboj pri lahki gradnji plovil s stališča korozije, trdnosti in vplivov na okolje

Kratka vsebina: Uporaba naprednih tehnologij spajanja različnih materialov med seboj omogoča lahko gradnjo plovil. Tehnologija spajanja in materiali omogočajo podaljšanje uporabne dobe z minilano potrebo po vzdrževanju plovil. Izboljšanje korozijske zaščite ter optimiranje tehnologije spajanja omogoča minimalno porabo energije in zmanjša emisije v okolje v fazi izdelave in uporabe plovil.

 

 

6) izr. prof. dr. Evelin KRMAC

 

 

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet

 

 

Naslov temeVse teme, ki vključujejo uporabo informacijske tehnologije in inteligentnih sistemov (na umetni inteligenci in strojnem učenju temelječih) ter večkriterijske metode odločanja za optimiziranje procesov v logistiki in/ali transportu

Kratka vsebina: Tehnike in algoritmi UI omogočajo izdelavo inteligentnih programskih strojev, ki lahko, ob upoštevanju velikega števila različnih, spremenljivih in nepredvidljivih parametrov, uspešno napovedujejo in predvidevajo, podprejo sprejemanje poslovnih odločitev, načrtovanje aktivnosti ipd. V ta namen lahko uporabljamo tudi metode večkriterijskega odločanja, tudi v povezavi z metodami umetne inteligence in strojnega učenja.

 

 

7) doc. dr. Blaž LUIN

 

 

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet

 

 

Naslov temeEnergetski vidik V2V in V2I komunikacije

Kratka vsebina: Tehnologije za povezana vozila, V2V in V2I, vplivajo na reakcije voznika ali avtonomnega vozila. Pripomorejo tako k varnosti, kakor tudi k optimalni reakciji izogibanja prometni motnji ali oviri ter izbiri poti. Z vplivom na dinamiko vožnje in izbiro poti se vpliva na porabo energije. Naloga bi predvidevala izdelavo modela za različne podatke iz povezanih vozil, upoštevaje omejene dosege komunikacije med vozili.

 

 

Naslov temeVpliv optimizacije cestnega omrežja na porabo energije in emisije

Kratka vsebina: Adaptivno krmiljenje semaforjev in povečevanje pretočnosti med drugim vplivajo na porabo energije za cestni promet. Naloga predvideva modeliranje prometne mreže in vplivov inovativnega vodenja križišč v povezavi z modeli za porabo energije, na podlagi katerih se da oceniti tudi neposredne in posredne emisije toplogrednih plinov.

 

 

Naslov temeAnaliza tveganja za nastanek nesreč na morju na podlagi AIS podatkov

Kratka vsebina: Predobdelava.

 

Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja

 

Naslov temeOcena emisij pomorskega prometa na podlagi AIS podatkov

Kratka vsebina: Na voljo so AIS podatki za obširna področja, ki vsebujejo podatke o ladijskih potovanjih. V kombinaciji z modelom porabe goriva in emisij, bi lahko ocenili okoljski vpliv ladijskega prometa na kvaliteto zraka. Še posebej bi se dalo oceniti vplive na priobalna območja z intenzivnim pomorskim prometom.

 

 

 

Naslov temeModeliranje porabe energije električnih in hibridnih vozil

Kratka vsebina: S povečevanjem deleža električnih in hibridnih vozil se morajo modeli porabe vozil ustrezno prilagoditi, zato mora biti  ocena porabe energije ustrezno prilagojena. Naloga bi predvidevala zasnovo in kalibracijo osnovnega modela porabe energije, primernega za mikrosimulacijo, regresijskega modela za makrosimulacijo ter natančnejšega modela, ki bi detajlno upošteval posamezne sklope vozila.

 

 

8) doc. dr. Sebastjan ŠKERLIČ

 

 

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet

 

 

Naslov temeMetodologija obvladovanja procesa skladiščenja

Kratka vsebina: Skladiščenje kot podporni proces znotraj logistike ima pomembno funkcijo koordinatorja med poslovnimi funkcijami pri materialnem poslovanju podjetja, z namenom premostitve časovnih razlik med časom proizvodnje in časom uporabe različnih proizvodov. Ima velik vpliv na stroške podjetja in po več mednarodnih raziskavah skladiščni stroški predstavljajo drugo kategorijo največjih logističnih stroškov, takoj za transportnimi. Z izdelavo sistemske metodologije se lahko izboljša odločitveni proces skladiščenja v podjetjih in nadgradi obstoječe znanstvene študije.

 

 

Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja

 

 

Naslov temeMetodologija uvedbe trajnostne embalaže v poslovnem procesu podjetja

Kratka vsebina: Učinkovita uporaba trajnostne embalaže pripomore k zmanjšanju odpadkov, stroškov in morebitne škode na prevozu. Podjetja in družba kot celota lahko z embalažo za večkratno uporabo dosežejo ekonomske koristi in tudi bistveno vplivajo k varstvu okolja. Cilj doktorske raziskave je izdelava metodologije, ki omogoča primerjavo uporabe in uvedbe različnih sistemov trajnostne embalaže (nevračljive embalaže, vračljive embalaže in vračljive zložljive embalaže) v poslovnem procesu podjetja. Metodologija mora smiselno upoštevati tako ekonomske kot tudi okoljske vplive izbire posameznih embalažnih sistemov in kot taka nadgraditi obstoječe znanstvene študije. Predstavljati mora tudi praktično odločitveno orodje za proizvodna podjetja in logistično industrijo pri zagotavljanju učinkovitega sistema trajnostnega upravljanja z embalažo.

 

 

9) doc. dr. Danijela TULJAK – SUBAN

 

 

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet

 

 

Naslov temeTeme po lastnem izboru, ki vključujejo večkriterijsko odločanje, fuzzy logiko ali numerično optimizacijo v transportu ali logistiki.

Kratka vsebina: vsebina bo določena ob upoštevanju želja / potreb kandidata in trendov na področju Operacijskih raziskav v prometu / logistiki.

 

 

Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja

 

 

Naslov temeUporaba fuzzy (mehke) logike in večkriterijskega odločanja pri iskanju trajnostne (optimalne) rešitve problema usmerjanja vozil

Kratka vsebina: Problem usmerjanja vozil (VRP - vehicle routing problem) je primer NPtežkega celoštevilčnega problema, kjer je pri iskanju optimalne rešitve potrebno upoštevati več dejavnikov: lastnosti voznega parka, časovne zahteve strank, lokacija skladišč, lastnosti tovora, okoljevarstveni vidik, itd. V delu, bodo navedeni pogoji, ki imajo lahko različno težo v procesu iskanja optimalne rešitve, primerno ovrednoteni, z uporabo ustrezne metode večkriterijske odločanja, ter uporabljeni pri definiciji, modeliranju in reševanju problema usmerjenja vozil. Ustreznost in občutljivost modela bo preverjena na realnem primeru. Poudarek bo na iskanju okolju prijazne rešitve.

 

10) prof. dr. Elen TWRDY

 

 

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet

 

 

Naslov temeIdentifikacija dejavnikov trajnostnega razvoja pristanišč

Kratka vsebina: Trajnostni razvoj pristanišč, analiza dejavnikov, ki vplivajo na razvoj pristanišč v svetu, priprava okvirja načina vrednotenja teh dejavnikov, določitev ponderjev…

 

 

11) izr. prof. dr. Peter VIDMAR

 

 

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet

 

 

Naslov temeOcen tveganja pomorsko prometnih sistemov

Kratka vsebina: Naloga zajema ugotavljanje oprimelnih metod za analizo tveganja pomorsko prometnih sistemov kot so plovne poti, sidrišča, luški terminali. Specifika pristanišč, ki se nahajajo v neposredni bližini naseljenih območij in analiza čezmejnih vpliviv.

 

 

Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja

 

 

Naslov temeModel tveganja za povečanje učinkovitosti prometnih sistemov

Kratka vsebina: Naloga zajema zasnovo modela tveganja prometnega sistema z namenom povečanja učinkovitosti pri upravljanju in vodenju v prometnih sistemih.

 

 

12) izr. prof. dr. Patrick VLAČIČ

 

 

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet

 

 

Naslov temeOdgovornost za škodo, ki jo povzročijo avtonomne ladje

Kratka vsebina: Avtonomne ladje niso več zgolj fikcija v znanstvenofantastičnih filmih, temveč prve že uspešno plujejo. Poleg številnih zanimivih tehnoloških vidikov popolne avtomatizacije plovbe je treba imeti v mislih možnost, da pri rabi take ladje lahko pride do škode in sicer tako do poškodb ali smrti oseb kot tudi za škodo na premoženju (na tovoru, drugih ladjah ali infrastrukturi). Doktorska disertacija bi morala iskati odgovor na pravne izzive rabe avtonomnih ladij.

 

 

 

Naslov temeZaustavitev ladje za dosego poplačila terjatev za gorivo

Kratka vsebina: Zaustavitev ladij (arrest of ships) je instrument, s katerim upniki dosežejo zavarovanje za plačilo morebitnega sodno prisojenega zneska za neplačano terjatev za gorivo. Značilnosti naročanja goriva, kjer imamo posrednike pri naročilu, dejanske izpolnitelje dobave goriva na eni strani in naročnike za gorivo, ki včasih tudi niso ladjarji (npr. naročniki iz ladjarske pogodbe za čas) in ladjarje na drugi strani, povzroča kar nekaj zmede. Doktorska disertacija bi morala odgovoriti, kaj bi bil pravi način naročila, zavarovanja za prodajalca in drugih odprtih vprašanj med prodajalci in kupci goriva ter ladjarji, ki s v skladu s konvencijama iz 1952 ali 1999 lahko doživijo, da bo njihova ladja zaustavljena. Ob enotni pravni ureditvi je praksa na svetu glede tega vprašanja precej različna.