Fakulteta za pomorstvo in prometFakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo in promet
2023/2024

POGOJI ZA PREHAJANJEKandidatom, ki so uspešno zaključili znanstveni magistrski študijski program, po katerem so prejeli naziv magister znanosti, se prizna 60 KT študijskih obveznosti doktorskega študijskega programa in se omogoči vpis v 2. letnik doktorskega študijskega programa Pomorstvo in promet.

 

Magistrom znanosti Prometnih ved naše Fakultete se prizna 60 KT iz naslednjih študijskih obveznosti doktorskega študijskega programa Pomorstvo in promet:

  • 30 KT iz organiziranih oblik študija 1. letnika (predmet TIP ter oba predmeta IPO in IPR),

  • 10 KT iz organiziranih oblik študija 2. letnika (en predmet IPP),

  • 5 KT iz organiziranih oblik študija 1. letnika, in sicer Poročanje o RD,

  •  15 KT iz individualnega raziskovalnega dela 1. letnika.

 

Magistrom znanosti iz drugih področij (drugih fakultet, univerz) se prizna 60 KT iz naslednjih študijskih obveznosti doktorskega študijskega programa Pomorstvo in promet:

  • 20 KT iz organiziranih oblik študija 1. letnika (ali predmet TIP in en izmed predmetov IPO in IPR oziroma oba predmeta IPO in IPR),

O priznavanju obveznosti iz organiziranih oblik študija 1. letnika, v obsegu 20KT, odloča Komisija za razvojno in raziskovalno delo, na podlagi dokazil predhodne izobrazbe (diploma, potrdila o izpitih, učnih načrtih opravljenih izpitov po predhodni izobrazbi).

  • 5 KT iz organiziranih oblik študija 1. letnika, in sicer Poročanje o RD,
  • 25 KT iz individualnega raziskovalnega dela 1. letnika,
  • 10 KT iz individualnega raziskovalnega dela 2. letnika.