Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo in promet

Fuzzy sistemi v pomorstvu in prometu


Učni načrt

 • Zgodovina transporta.
 • Sektor za promet in transportne panoge.
 • Značilnosti transportnih panog in njihovi sistemi.
 • Vprašanja transportnih sistemov: načrtovanje, nadzor, gostota, varnost in varovanje okolja.
 • Osnove teorije prometnega toka.
 • Osnove o zmogljivosti in ravni storitev.
 • Elementi prometnega nadzora.
 • Sistemi javnega prevoza.
 • Tehnike za analizo transportnih potreb.
 • Prevoz tovora in logistični problemi.
 • Osnove računalniške inteligence.
 • Aplikacije računalniške inteligence v transportu.
 • Pojem mehke množice.
 • Osnovna teorija mehkih množic.
 • Osnovni elementi mehkih sistemov.
 • Mehki sistemi v pomorstvu in prometu.
 • Nevronske mreže.
 • Uporaba nevronskih mrež v transportu.
 • Evolucijsko računanje.
 • Rojna inteligenca.
Več...

Cilji in kompetence

Uvajanje študentov v mehke računalniške tehnike.


Temeljna literatura

 1. Teodorović, D., Vukadinović, K., „Traffic Control and Transport Planning: A Fuzzy Sets and Neural Networks Approach“, Kluwer Academic Publishers, Boston, (1998).
 2. Teodorović, D., Janić, M., „Transportation Engineering“, Elsevier, New York, (2016).

Izvajalci

Predavanja