Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo in promet

Modeli in simulacije v prometu


Učni načrt

Prometni tokovi. Matematično modeliranje stacionarnega in dinamičnega prometnega toka. Whitham-Paynov model prometnega toka. Nelinearne teorije sledenja. Celično modeliranje prometnega toka.

Transportne mreže. Wardropovi načeli in Braessov paradoks. Matematično modeliranje upravljanja prometnih potreb in rezervacij v prometu. Matematična formulacija lokacijskih problemov. Problemi lokacij na stohastičnih mrežah.

Več...

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je usposobiti študenta za poglobljen razvoj in uporabo modelov prometnih tokov in upravljanja s tokovi na transportnih mrežah. Ob ustreznem razumevanju posameznih dejavnikov in njihove medsebojne interakcije je cilj študenta usposobiti za najzahtevnejše razvojno usmerjene analize na področju teorije prometnega toka in transportnih mrež.


Temeljna literatura

  1. M.Treiber, A.Kesting. Traffic Flow Dynamics, Springer, 2013
  2. F.A.Haight. Mathematical theories of traffic flows, AP,1963
  3. W.Leutzbah. Introduction to the Theory of Traffic Flow, Springer Verlag, 1986
  4. M.Bell. Transportation Networks. Pergamon Press, 1999
  5. C.Courcoubetis, R.Weber. Pricing Communication Networks. Wiley,2003
  6. D.Teodorović. Transportation Networks. Gordon and Breach Science Publishers, 1986

Izvajalci

Predavanja