Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo in promet

Analize tveganja v pomorstvu in prometu


Učni načrt

Predmet obravnava poglobljene teoretične osnove ocenjevanja tveganja s poudarkom na pomorskih in prometnih sistemih. Analize tveganja temeljijo na ocenjevanju verjetnosti nesreč, modeliranju fizikalnih posledic, strukturne in okoljske škode. Določanje kriterijev tveganja v prometnem sistemu v odvisnosti od učinkov prometnega sistema ter družbenih in socialnih kriterijev. Učinki ukrepov za zmanjševanje tveganja, sistemske in konstrukcijske rešitve, varnostni in intervencijski ukrepi, evakuacija in alarmiranje, metode za odpravo posledic. Uporaba pristopov ugotavljanja nevarnosti, HAZOP, HAZID, izdelava in nadgradnja dreves dogodkov in odpovedi ter hibridni modeli ocenjevanja ogroženosti.

Uporabljanje metod analiz tveganja pri konkretnih problemih iz pomorske in prometne prakse ter ugotavljanje zanesljivosti rezultatov in njihove senzibilnosti za spremenljive vhodne podatke.

Več...

Cilji in kompetence

Doktorandom podati poglobljena in sistematizirana spoznanja s področja analiz tveganja ter njihove uporabe pri procesih snovanja in upravljanja pomorskih in prometnih sistemov.

 

Predmetno specifične kompetence:

  • obvladovanje metod in pristopov pri analizah tveganja
  • modeliranje fizikalnih procesov ogroženosti z nevarnimi snovmi
  • obvladovanje kriterijskih funkcij sprejemljivosti tveganja
  • uporabljanje metod obvladovanja tveganja in načinov njegovega zmanjševanja
  • določanje individualnega in kolektivnega tveganja v specifičnih pomorskih in prometnih sistemih

Temeljna literatura

  1. P.A.M. Uijt de Haag, Guidelines for quantitative risk assessment, State Secretary of Housing Spatial Planning and the Environment (VROM), Nederland, 2005
  2. Marvin Rausand, Risk Assessment: Theory, Methods, and Applications, Wiley; 1 edition (August 23, 2011)
  3. R. E. Hester and R. M. Harrison, Risk Assessment and Risk Management, 2006
  4. Science and decisions : advancing risk assessment, The National Academies Press, Washington DC, 2009, ISBN-13: 978-0-309-12047-0
  5. David Macdonald, Practical Hazops, Trips and Alarms, Elsevier 2004, ISBN 0 7506 6274 3

Izvajalci

Predavanja