Pogoji za napredovanje po programu

 

Študenti morajo imeti za vpis v višji letnik potrjen predhodni letnik z opravljenimi pedagoškimi in raziskovalnimi nalogami, ki so predvidene po programu za ta letnik, in morajo za vpis v posamezni letnik pridobiti naslednje število  ECTS:

  • za vpis v 2. letnik doseženih najmanj 50 ECTS, od katerih najmanj 20 ECTS iz organiziranih oblik študija 1. letnika,
  • za vpis v 3. letnik opravljene vse študijske obveznosti organiziranih oblik pouka iz 1. in 2. letnika in imajo odobreno temo doktorske disertacije.

 

Zadnji, tretji letnik, študija je namenjen individualnemu raziskovalnemu delu in izdelavi doktorske disertacije.

 

 

Pogoji za dokončanje študija

 Pogoj za dokončanje doktorskega študijskega programa Pomorstvo in promet ter pridobitev znanstvenega naslova doktor (doktorica) znanosti je, da kandidat uspešno opravi vse s programom določene študijske obveznosti in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo. Celoten program je ovrednoten s 180 ECTS.

 


datum zadnje spremembe: 01.06.2011