Fakulteta za pomorstvo in prometFakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Citiranje in navajanje virov

Kadarkoli pri pisanju navajamo trditve, misli ali dognanja drugih, je to potrebno podpreti z navedbo vira, v katerem smo zapisano našli. Enako velja tudi za uporabo tujih slik, skic, fotografij in drugih grafičnih elementov.

Na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani se vire in literaturo navaja po 6. verziji APA 6 standarda (natančna navodila). 

Knjižne novosti

Zanne, Marina

Poslovanje ladjarja

Roškar, Edvard; Perkovič, Marko

Vzdrževanje ladje

Faganeli, Jadran; Falnoga, Ingrid

Osnove varstva okolja

Vivien Lorenčič

Simulacija prometa s programom PTV Visum