Dolžnosti uporabnikov

Uporabnik knjižnice se zavezuje, da bo:

  • z gradivom ravnal skrbno,
  • pri uporabi gradiva dosledno spoštoval avtorske in sorodne pravice,
  • izposojeno gradivo vrnil v knjižnico pravočasno in nepoškodovano,
  • ob naročilu gradiva iz drugih knjižnic poravnal vse stroške, ki bodo z medknjižnično izposojo oziroma posredovanjem dokumentov nastali, tudi kadar gradiva ne bo prevzel,
  • v primeru prekoračitve izposojevalnega roka, poškodovanja ali izgube izposojenega gradiva poravnal vse nastale stroške.

 

Knjižnica UL FPP je namenjena vam, uporabnikom, zato si želimo, da bi jo v sodelovanju z vami naredili še boljšo. Vabimo vas, da svoje predloge, pripombe in pohvale, pošljete naKnjižne novosti

Zanne, Marina

Poslovanje ladjarja

Roškar, Edvard; Perkovič, Marko

Vzdrževanje ladje

Faganeli, Jadran; Falnoga, Ingrid

Osnove varstva okolja

Vivien Lorenčič

Simulacija prometa s programom PTV Visum