Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Dolžnosti uporabnikov

Uporabnik knjižnice se zavezuje, da bo:

  • z gradivom ravnal skrbno,
  • pri uporabi gradiva dosledno spoštoval avtorske in sorodne pravice,
  • izposojeno gradivo vrnil v knjižnico pravočasno in nepoškodovano,
  • ob naročilu gradiva iz drugih knjižnic poravnal vse stroške, ki bodo z medknjižnično izposojo oziroma posredovanjem dokumentov nastali, tudi kadar gradiva ne bo prevzel,
  • v primeru prekoračitve izposojevalnega roka, poškodovanja ali izgube izposojenega gradiva poravnal vse nastale stroške.

 

Knjižnica UL FPP je namenjena vam, uporabnikom, zato si želimo, da bi jo v sodelovanju z vami naredili še boljšo. Vabimo vas, da svoje predloge, pripombe in pohvale, pošljete naKnjižne novosti

Vivien Lorenčič

Simulacija prometa s programom PTV Visum

Marko Pavliha

Svetilnik: padci in pobiranja poetičnega pravnika

Thomas R. Coughlin

How to Make Your PhD Work: A Guide for creating a career in science and engineering