Fakulteta za pomorstvo in prometFakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Namig za pripravo seminarskih nalog

SEMINARSKA NALOGA

Je krajše strokovno delo, v katerem avtor obdela manjši strokovni problem in ponudi rešitev zanj, pri tem pa pokaže sposobnost povezovanja pridobljenega teoretičnega znanja s praktičnim.

Kot vsako drugo strokovno ali znanstveno delo, ima svojo sestavo tudi seminarska naloga. Njene bistvene prvine so:

- naslov,
- povzetek
- kazalo,
- uvod,
- jedro,
- sklep,
- seznam uporabljenih virov,
- priloge.

Za oblikovanje posameznih delov seminarske naloge se uporabljajo Navodila za oblikovanje zaključnih del.

 

 

Knjižne novosti

Zanne, Marina

Poslovanje ladjarja

Roškar, Edvard; Perkovič, Marko

Vzdrževanje ladje

Faganeli, Jadran; Falnoga, Ingrid

Osnove varstva okolja

Vivien Lorenčič

Simulacija prometa s programom PTV Visum