Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Promet
2024/2025

PREDMETNIK1. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Matematično modeliranje in simulacije 60 0 30 0 30           120 240 8
2 Metodologija načrtovanja pomorskih in prometnih sistemov 45 45 0 0 15           105 210 7
3 Poslovno ekonomska analitika 45 15 30 0 30           120 240 8
4 Sodobne prometne tehnologije 45 45 0 0 15           105 210 7
5 Intermodalni terminali           45 30 15 0 30 120 240 8
6 Logistični inženiring           45 0 45 0 30 120 240 8
7 Obvezni izbirni predmet (OIP)           45 15 30 0 15 105 210 7
8 Strategija upravljanja v prometu in logistiki           45 30 15 0 15 105 210 7
1. letnik - Obvezna izbirna predmeta (OIP)/Compulsory elective courses
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Modeliranje tveganja, ocenjevanje in upravljanje           45 15 30 0 15 105 210 7
2 Pomorska logistika           45 30 15 0 15 105 210 7
2. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Digitalizacija v prometu 45 15 15 0 15           90 180 6
2 Izbirni predmet 45 15 15 0 15           90 180 6
3 Izbirni predmet 45 15 15 0 15           90 180 6
4 Optimizacija procesov v logistično distribucijskem centru 45 15 15 0 15           90 180 6
5 Projektna naloga iz prometa 15 0 0 0 75           90 180 6
6 Magistrsko delo           15 0 0 0 435 450 900 30
2. letnik - Izbirni predmeti/Elective courses
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Dimenzioniranje prometnih površin 45 15 15 0 15           90 180 6
2 Eksploatacija prometne infrastrukture 45 15 15 0 15           90 180 6
3 Eksploatacija tehničnih sredstev v prometu 45 15 15 0 15           90 180 6
4 Marketing v prometu in logistiki 45 15 15 0 15           90 180 6
5 Optimizacija logističnih mrež 45 15 15 0 15           90 180 6
6 Promet in trajnostni razvoj 45 15 15 0 15           90 180 6
7 Tehnična analiza prometnih nesreč 45 15 15 0 15           90 180 6
8 Upravljanje podatkov v prometu 45 15 15 0 15           90 180 6

Izbirnost predmetov:

Študent ima možnost izbire predmetov v skupni vrednosti 19 ECTS oz. 15,83 % celotnega študijskega programa po sledečem:

  • 1 obvezen skupni izbirni predmet (7 ECTS) v letnem semestru 1. letnika za študente študijskega programa Pomorstvo in študijskega programa Promet (študent izbira med 2 izbirnima skupnima predmetoma),
  • 2 izbirna predmeta (skupno 12 ECTS) v zimskem semestru 2. letnika študijskega programa Promet (izbira med 8).