Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo
2024/2025

PREDMETNIK1. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Izbrana poglavja iz višje matematike 60 0 30 0 30           120 240 8
2 Matematično modeliranje in simulacije 60 0 30 0 30           120 240 8
3 Metodologija načrtovanja pomorskih in prometnih sistemov 45 45 0 0 15           105 210 7
4 Obalno in priobalno inženirstvo 45 0 45 0 15           105 210 7
5 Energija v pomorskem prometu           55 5 30 0 30 120 240 8
6 Integrirani navigacijski sistemi           45 15 30 0 30 120 240 8
7 Obvezni izbirni predmet (OIP)           45 15 30 0 15 105 210 7
8 Onesnaževanje morja           45 15 30 0 15 105 210 7
1. letnik - Obvezna izbirna predmeta (OIP)/Compulsory elective courses
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Modeliranje tveganja, ocenjevanje in upravljanje           45 15 30 0 15 105 210 7
2 Pomorska logistika           45 30 15 0 15 105 210 7
2. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Izbirni predmet 45 15 15 0 15           90 180 6
2 Izbirni predmet 45 15 15 0 15           90 180 6
3 Ladijska hidromehanika 45 15 15 0 15           90 180 6
4 Meritve v pomorstvu 45 15 15 0 15           90 180 6
5 Projektna naloga iz pomorstva 15 0 0 0 75           90 180 6
6 Magistrsko delo           15 0 0 0 435 450 900 30
2. letnik - Izbirni predmeti/Elective courses
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Avtonomna plovila 45 15 15 0 15           90 180 6
2 Kemija in pomorstvo 45 15 15 0 15           90 180 6
3 Oceanografija in meteorologija 45 15 15 0 15           90 180 6
4 Pomorska pravna ureditev 45 30 0 0 15           90 180 6
5 Računska mehanika v pomorstvu 45 0 30 0 15           90 180 6
6 Regulacija in krmiljenje dinamike plovil 45 15 15 0 15           90 180 6
7 Sistemi integrirane propulzije 45 15 15 0 15           90 180 6
8 Tehnični nadzor v pomorstvu 45 15 15 0 15           90 180 6

Izbirnost predmetov:

Študent ima možnost izbire predmetov v skupni vrednosti 19 ECTS oz. 15,83 % celotnega študijskega programa po sledečem:

  • 1 obvezen skupni izbirni predmet (7 ECTS) v letnem semestru 1. letnika za študente študijskega programa Pomorstvo in študijskega programa Promet (študent izbira med 2 izbirnima skupnima predmetoma),
  • 2 izbirna predmeta (skupno 12 ECTS) v zimskem semestru 2. letnika študijskega programa Pomorstvo (izbira med 8).