Fakulteta za pomorstvo in prometFakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Ceepus

CEEPUS

 

CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies, je regionalni program, ki je pričel delovati marca 1995. Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti prijateljske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov. Danes je v CEEPUS program vključenih 15 držav, vključno s Slovenijo.

 

CEEPUS deluje na osnovi mrež. Posamezno mrežo ustanovijo univerza, fakulteta ali njihovi oddelki za določena področja, pri čemer je nujno, da sodelujejo vsaj tri partnerske ustanove, med katerimi sta vsaj dve iz različnih držav.

 

Štipendijo CEEPUS dodeljuje država prejemnica in vključuje štipendijo, osnovno zdravstveno varstvo ter praviloma namestitev. Potni stroški niso kriti.

 

UL FPP je že šesto leto članica mreže FINALIST – Fostering sustainable partnership between academia and industry in improving applicability of logistics thinking. Za poletni semester štud. leta 2021/2022 imam en profesorski mesec v Osjeku in 3 študentske mesece, in sicer Szeged, Rijeka in Žilina. Prijavo je treba oddati do 15. 10. 2022. Kontakt: .

 

Prijavitelj in koordinator mreže FINALIST je Fakultet tehničkih nauka iz Novega Sada. V študijskem letu 2021/2022 ima mreža FINALIST že 24 članic iz 9 držav.