Kappra

K-13

Predstavitev mikrosimulacijskega modela prometnega toka in obnašanja potnikov na potniškem terminalu Luke Koper

Vivien Lorenčič

 

13.6.2018 ob 12.15 v predavalnici 204

 

Povzetek:

Potniški promet v pristanišču Koper se je povečal zaradi povečanja križarskega prometa v Jadranu. Koprsko pristanišče spada s stališča potniških križarjenj med tako imenovana razpisana pristanišča (port-of-call). Takšno pristanišče se šteje za eno od turističnih destinacij, ki jo lahko izbere organizator križarjenja v svojem potovanju. Glavni cilj prispevka je preučiti obnašanje potnikov-pešcev ob izkrcanju s križarke. Predstavljamo in analiziramo zasedenost potniškega terminala v koprskem pristanišču. S pomočjo simulacijskega modela smo analizirali tok pešcev, na katerega vplivajo prihodi velikih potniških ladij. Vse analize, rezultati in sklepi temeljijo na mikrosimulaciji, izdelani s programsko opremo PTV Vissim. Osredotočili smo se na območja med izstopno točko z ladje, potnikom in želeno destinacijo potnika. Na podlagi analize prometnega toka zadnjih nekaj let in naraščajočega povpraševanja po križarjenju lahko pričakujemo, da se bo potniški promet se povečal.

 

Gradivo