Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Raziskovalni projekti

Summer Logistics School (SLS)

Vodja projekta na FPP: doc. dr. Patricija BAJEC


Sodelavci:

Trajanje projekta: od 01.10.2017 do 30.09.2019


Sodelujoče organizacije:

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet, Slovenija (koordinator)
 • Fondazione istituto sui trasporti e la logistica, Italy
 • Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports, France
 • Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Croatia
 • Šolski center Nova Gorica, Slovenija
 • Šolski center Celje, Slovenija
 • Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana, Slovenija
 • Istituto di istruzione secondaria superiore "A.Berenini", Italija
 • I.I.S. "D'ARCO-D'ESTE", Italija
 • Škola za cestovni promet, Croatia

Financiranje projekta: Evropska komisija, Erasmus +


Opis projekta:

Cilj projekta SLS je nadgraditi obstoječe in razviti nove kompetence dijakov srednjih logističnih in transportnih šol (raven 4 EQF), da bi:

 • povečali zaposljivost dijakov poklicnega in strokovnega izobraževanja v logistiki in prometu,
 • izboljšali kakovost človeških virov v logističnem in transportnem sektorju,
 • povečali kakovost in pomen poklicnega in strokovnega izobraževanja v logistiki in prometu,
 • povečali konkurenčnost logističnega in transportnega sektorja,
 • spodbujali reformo in modernizacijo poklicnega izobraževanja in usposabljanja v logistiki in prometu.

 

Cilji projekta:

 • opraviti SWOT analizo sedanjih učnih načrtov in metod usposabljanja poklicnega in strokovnega izobraževanja v logistiki in prometu ,
 • analizirati zadovoljstvo logistične in transportne industrije z zaposlenimi, ki so zaključili poklicno in strokovno izobraževanje v logistiki in prometu,
 • opredeliti sedanje in prihodnje potrebe logistike in transportne industrije,
 • na podlagi ugotovljenih vrzeli razviti program usposabljanja (module usposabljanja, competence in izobraževalne standarde v skladu z ECVET) za dijake na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja v logistiki in prometu ter za zaposlene v logističnih in transportnih podjetjih,
 • na podlagi opredeljenih vrzeli razviti program usposabljanja za učitelje na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja na področju logistike in prometa,
 • preizkusiti program usposabljanja z organizacijo poletne logistične šole za dijake in učitelje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja v logistiki in prometu ter za zaposlene v logistiki in prometni industriji.

 

Ciljne skupine:

 • dijaki tretjega letnika poklicnega izobraževanja in usposabljanja v logistiki in prometu,
 • učitelji poklicnega in strokovnega izobraževanja v logistiki in prometu,
 • logistična in transportna podjetja,
 • javne ustanove v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

 

SUMMER LOGISTICS SCHOOL

Kdaj: poletje 2019

Kje: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož

 

SPLETNA STRAN: http://slschool.eu