Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Raziskovalni projekti

Maritime Adaptive GNSS Safety Concept (MAGS)

Vodja projekta na FPP: doc. dr. Franc DIMC


Trajanje projekta: od 01.06.2018 do 31.12.2019


Ostali sodelavci:

Ralf Ziebold (DLR), Christoph Lass (DLR), Pawel Zalewski (MUS), Lucjan Gucma (MUS), Michael Bergmann (SIRM-UK), Franc Dimc (UL),

Blaž Luin (UL) , Marko Perkovič (UL), Claudio Aleandri (SIRM), Terry Birch (SIRM-UK), Evelin Engler (DLR), Michael Felux (DLR)

 

Nosilna organizacija: DLR, Thoralf Noack, Institut für Kommunikation und Navigation, Nautische Systeme, Neustrelitz, Nemčija

Sodelujoče organizacije:

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR, Nemčija), Akademia Morska w Szczecinie (MUS, Poljska), Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani (UL, Slovenija), SIRM UK Marine Ltd. (SIRM-UK, Združeno Kraljestvo)

 

Financiranje projekta: 300kEUR, Evropska vesoljska agencija (pod-pogodba št. D/95467259505 k pogodbi ESA-DLR št. 4000124022/18/NL/CRS), način financiranja.: E/0600-00 - General Studies


Opis projekta:

Kritične operacije v prometu, kot sta pristajanje letal in ladij, zahtevajo varnostne koncepte. Ladja uporablja v danih vremenskih pogojih za varno plovbo svoje konkretne instrumente za določanje: lastnega položaja, usmerjenosti, hitrosti, odstopanja od načrtovane poti in določa lastne, z rezultati sprejemnika GNSS določene t.i. varnostne stopnje (GNSS Protection Level).

 

Projektna skupina si je z nalogo MAGS (Maritime Adaptive GNSS Safety Concept) zastavila cilj ugotoviti kolikšen varen manevrski prostor potrebuje posamezna ladja glede na vremensko-prometne okoliščine ter na svojo opremljenost s senzorji in instrumenti ter svoj HPL (Horizontal Protection Level), preden varno vpluje v območje pristanišča. Ladja bo izmenjevala podatke o plovbi preko satelita z okoliškimi ladjami (podobno kot sedaj z AIS) in jih poslala obalni postaji VTS oz. ustrezni pristaniški službi. Služba bo v skladu s parametri vplutja in prometno situacijo vsakemu plovilu določila varno območje okoli njega (Marine Vessel Protection Area) in odločila ali odobri njegovo približevanje pristanišču po zastavljeni poti in z načrtovanimi manevri ali ne. UL (FPP) bo dostavila predvideno dokumentacijo in poročila o rezultatih simulacij na navtičnem simulatorju vodilnemu partnerju v dogovorjenem času. Slovenski deležniki na projektu MAGS so: Luka Koper d.o.o., Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Piloti Koper d.o.o.

 

Povzetek projekta

 

(prvo srečanje) Neustrelitz, DLR, 19. 6. 2018 

(prvo srečanje) Neustrelitz, DLR, 19. junij 2018

 

mags2 

(srečanje projektne skupine z deležniki in predstavnikom ESA) Berlin, DLR, 6. november 2018