Raziskovalni projekti

Raziskovanje na področju upravljanja z balastnimi voda

Vodja projekta na FPP: izr. prof. dr. Peter VIDMAR


Sodelavci:

Trajanje projekta: od 01.05.2012 do 30.03.2013


Financiranje projekta: ARRS SLO-ČG


Opis projekta:

Cilj, ki smo si ga zadali,  je poskušati aplicirati model, ki je bil uporabljen v Sloveniji na eno od pristanišč Črne Gore, npr. Luko Bar. Balastne vode in blato vsebujejo mnogo živih organizmov, ki se tako prenašajo iz enega pristanišča v drugo. Zato obstaja resna nevarnost, da le-ti organizmi s prehodom iz enega kraja sveta na drugi porušijo obstoječi ekosistem. Da se to prepreči, je v preventivne namene potrebno vzpostaviti sistem, ki bo omogočal kontrolo nad izpusti.

Rezultati projekta:

VIDMAR, Peter. Raziskovanje na področju upravljanja z balastnimi vodami = Research in the domain of ballast water managing. Portorož: Univ. Ljubljana, Fak. za pomorstvo in promet, 2014. 3 str. [COBISS.SI-ID 2648675]