Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Raziskovalni projekti

Slovenska terminologija v pomorstvu II

Vodja projekta na FPP: izr. prof. dr. Violeta JURKOVIĆ


Sodelavci:

Trajanje projekta: od 01.06.2018 do 31.08.2018


Ostali sodelavci:

  • Žan Jenuš, študent,
  • Eva Zalokar, študentka,
  • Aja Pivko Kneževič, študentka,
  • Aljaž Hrovat, študent,
  • Timotej Koblar, študent,
  • Tara Milčinski, študentka,
  • Neja Drašler, študentka,
  • Metka Krapež, študentka,
  • Rok Sorta, strokovni sodelavec.

Sodelujoče organizacije:

NEPTUN INT., Zavod za pomorstvo Koper, GEPŠ Piran

Financiranje projekta: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Evropski socialni sklad


Opis projekta

Projekt Slovenska terminologija v pomorstvu II (STERPO II) predstavlja nadgradnjo PKP projekta Slovenska terminologija v pomorstvu (STERPO). Na zaključnem sestanku projektne skupine PKP projekta smo preučili možnosti za nadgradnjo projekta in ugotovili, da besedilnih virov s področja pomorstva v slovenščini še zdaleč nismo izčrpali. Projekt STERPO II tako vključuje dopolnitev in nadgradnjo besedilnega korpusa STERPO.

V sklopu projekta STERPO II smo zbrali, uredili in digitalizirali besedila, ki jih v sklopu PKP projekta STERPO zaradi časovnih omejitev nismo. Nova besedila vključujejo diplomska in magistrska dela iz let 2017 in 2018, strokovne in znanstvene monografije (npr. Krvavi poljub svobode Aleksandra Panjeka ali Sto let ladjarstva Miroslava Pahorja), sodobne in arhivske časopisne članke (npr. Življenje in tehnika, Edinost), navodila za delo Ladjedelnice Izola, zakonodajo, turistične prospekte itd. Besedilni korpus, ki je širši javnosti na voljo tukaj: https://evroterm.vlada.si/evrokorpus/index.php?jezik=slov (zavihek Pomorstvo v iskalnem oknu), smo tako dopolnili z dodatnimi 500.000 pojavnicami, kar presega cilje, ki smo si jih zastavili pred začetkom izvajanja projekta. Rezultat tako je celovit in zaključen korpus, ki vključuje raznolika besedila s področja pomorstva v slovenščini in predstavlja temelj za izgradnjo dvojezičnega (ali večjezičnega) slovarja s področja pomorstva v digitalni obliki s stališča slovenskega uporabnika.

 

Capture