Raziskovalni projekti

Šport in sistem varnosti po morju

Vodja projekta na FPP: izr. prof. dr. Peter VIDMAR


Trajanje projekta: od 01.05.2014 do 31.10.2014


Sodelujoče organizacije:

Lunos d.o.o.

Financiranje projekta: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Evropski socialni sklad


Opis projekta

Varnost na morju v priobalnem pasu s poudarkom na plovnih objektih, ki se uporabljajo za delo, rekreacijo in zabavo. Uporaba, priprava in asistenca pri športnih aktivnosti na vodi z poudarkom na varnosti in pravilni tehnični uporabi motornih čolnov in jetov. Uvajanje študentov v praktično izvedbo dela na vodi na plovilih, namenjenih komercialni dejavnosti, ki možnosti praktičnega dela za seznanja s plovili in reševanja na morju ( gumon, jet,  jadralne deske).  Študenti so aktivno sodelovali pri izvajanju izposoje in jetov in motornih čolnov, Z asistenco so praktično izvajali vleko z gumoni in jetom v turistične dejavnosti pod nadzorom metroja. Seznanili so se s pravili varne plovbe, ki jih predpisuje zakonodaja  na področju  pomorstva v priobalnem  pasu in skozi prakso spoznali možnosti praktične uporabe zakonodaje v praksi in predvideli možnosti izboljšav vezanih na varnost. Namen projekta je prenos znanja iz teorije v prakso, kjer morajo študentje svoje teoretično znanje in v šoli pridobljene mornarske veščine ciljno, varno in strokovno prenesti v prakso , ki se odvija na in ob morju.

 

Rezultati projekta:

VIDMAR, Peter. Šport in sistem varnosti po morju. Portorož: Univ. Ljubljana, Fak. za pomorstvo in promet, 2014. 10 str. [COBISS.SI-ID 2648163]