Fakulteta za pomorstvo in prometFakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2022/2023

Informacijska podpora v logistiki


Učni načrt

Temeljne vsebine vključujejo:

 • predstavitev pomena in vloge informacijskih sistemov v logistiki,
 • pregled načinov in vrst informacijske podpore oskrbovalnim verigam,
 • razčlenitev družin informacijskih sistemov po njihovih lastnostih, namenih ter področjih uporabe,
 • informacijski in inteligentni sistemi v transportu, prometu in logistiki,
 • informacijski in inteligentni sistemi za identifikacijo in upravljanje skladišč,
 • informacijski in inteligentni sistemi za podporo prodaji in odnosom s strankami,
 • informacijski in inteligentni sistemi za povezovanje znotraj oskrbovalne verige,
 • sistemi in orodja za podporo odločanju (ekspertni sistemi, nevronske mreže, podatkovno rudarjenje, računalniške simulacije),
 • logistika v oblaku,
 • vpliv Interneta stvari na izvedbo logističnih dejavnosti, koncept masovnih podatkov in podatkovne analitike,
 • tehnologija veriženja podatkov v logistiki.

 

Pri vajah se obravnava in spoznava različne informacijske oziroma programske sisteme, ki se v praksi uporabljajo za podporo logističnim dejavnostim v podjetjih, različne simulacijske programe, programe za gradnjo nevronskih mrež, programe za podporo projektnemu vodenju, izdeluje se skupinska projektna naloga.

Več...

Cilji in kompetence

Študenti naj bi bili podrobno seznanjeni z informacijskimi orodji in tehnologijo, ki se uporablja kot osnova za učinkovito izvedbo različnih logističnih aktivnosti vzdolž oskrbovalne verige ter tako znali opredeliti osnovne značilnosti, načine in primere uporabe ter razloge za uporabo posameznih oblik informacijskih sistemov in ostalih informacijskih orodij, ki se v te namene uporabljajo.

Pri vajah pa naj bi se naučili obvladovati oziroma uporabljati primere takih sistemov, ki so že ali pa bodo v bodoče vključeni v vsakdan  transportnih, prometnih in logističnih podjetij.


Temeljna literatura

 • VATOVEC KRMAC, Evelin. Informacijska podpora logističnih procesov in Informacijska podpora logistiki: delovno gradivo. Portorož: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet, 2010. (v pripravi prenova gradiva) http://www.fpp.uni-lj. si/studij/studijski_program_1stopnje/prometna_tehnologija_in_transportna_logistika_vss/seznam_predmetov/2010021113451489/.
 • VATOVEC KRMAC, Evelin. Informacijska podpora logističnih procesov = Informacijska podpora logistiki: zapiski predavanj. Portorož: Univ. ljubljana, Fak. za pomorstvo in promet, 2010 (v pripravi prenova gradiva) .http://www.fpp.uni-lj. si/studij/studijski_program_1stopnje/prometna_tehnologija_in_transportna_logistika_vss/seznam_predmetov/2010021113451489/
 • VATOVEC KRMAC, Evelin. Intelligent value chain networks: business intelligence and other ICT tools and technologies in supply/demand chains. V: RENKO, Sandra (ur.). Supply chain management - new perspectives. Rijeka: InTech, 2011, 2011, str. 581-614. Skupaj 769 strani. http://www.intechopen. com/articles/show/title/intelligent-value-chain-networks-business-intelligence-and-other-ict-tools-and-technologies-in-suppl. ISBN 978-953-307-633-1.
 • Vsa ostala knjižna in spletna gradiva na temo informacijske tehnologije v transportu, prometu in logistiki.

Izvajalci

Predavanja