Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2023/2024

Elektrotehnika v prometu


Učni načrt

  • Uvod: Pregled razvoja elektrotehnike.
  • Enosmerna vezja: komponente, pravila, postopki analize in sinteze. Ohmov zakon, Kirchoffova izreka, Joulov zakon. Metode zančnih tokov, vejnih tokov in vozliščnih potencialov. Elektrokemijski izvori. Izmenična vezja: signali, komponente, pravila, postopki analize in sinteze. Ohmov zakon v algebri kompleksnih števil, kompleksna ravnina. Impedanca, admitanca. Stacionarne razmere. Prehodni pojavi ob vklopu in izklopu virov in bremen. Srednja in efektivna vrednost signalov. Delovni in jalov tok, delovna, navidezna, jalova moč. Večfazni sistemi.
  • Električni stroji: Generiranje, distribucija in pretvorba električne energije v mehansko delo v električnih strojih. Elektromagnetna sila.  Enosmerni, izmenični, sinhroni, asinhroni motorji. Motorji za vozila.
  • Digitalna vezja: Tranzistorji kot stikala. Vrste tranzistorjev. Tehnološke družine digitalnih vezij. Razvoj logike za avtomate. Komunikacije: zaporedna, paketna. Implementacije komunikacije in navigacije. Predvidljiva zanesljivost naprav in sistemov.
  • Analogna vezja: Diode, tranzistorji kot ojačevalni elementi, operacijski ojačevalnik. Usmerniška, razsmerniška vezja, ojačevanje signalov, preoblikovanje signalov, pretvorba signalov, sistemi za merjenje fizikalnih veličin preko spremenljivih upornosti, kapacitivnosti in induktivnosti, induktivne števne zanke. Spremljanje vremenskih pogojev. Merilni mostiči. Razširjanje elektromagnetnega valovanja (EMV) v prostoru. Modulacija nosilnega signala za prenos informacije. Osnovni principi oddajnikov in sprejemnikov EMV. RFID, ZigBee.
  • Inteligentni transportni sistemi: rešitve v sodobnem prometu v smeri avtonomnih vozil
Več...

Cilji in kompetence

Cilji: Osvojitev teoretičnih in praktičnih osnov elektrotehnike za uporabo v prometu. Usposobljenost za praktično delo na področju uporabe elektrotehnike in elektronike v laboratorijskih in industrijskih okoljih. Usposobljenost za odločanje pri izbiri kompleksnih sistemov za spremljanje in usmerjanje v prometu.

Kompetence: Za izbiro električnih in elektronskih komunikacijskih modulov za rabo v prometu, za osnovno analizo in sintezo električnih in elektronskih vezij za rabo v meritvah in krmiljenju, za delo z elektronskimi merilnimi instrumenti.


Temeljna literatura

  1. KOKALJ, Anton in VRŠČAJ, Stanko, Osnove elektrotehnike. Zavod IRC, Ljubljana, ISBN 978-961-6857-17-8, 2011.
  2. VIDMAR, Matjaž: Elektrodinamika. UL Fakulteta za elektrotehniko, 2015.
  3. WONSCHOOSUK Chatchawal, Intelligent System, 2018. https://doi.org/10.5772/intechopen.70018

Izvajalci

Predavanja