Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo
2022/2023

Računska mehanika v pomorstvu


Učni načrt

Bistvena vsebina predmeta je numerično modeliranje dinamike plovila ozirom njegovih manevrskih lastnosti. Predmet se razdeli v dva sklopa:

  • Gibanje trdnega telesa na površini vode pod vplivom zunanjih sil: Manevrske lastnosti plovil in IMO standard, Teorija dinamike 3D telesa, Teorija manevriranja,
  • Določanje zunanjih sil zaradi toka, valov, vetra, interakcije z drugimi plovili in interakcije z obalno in priobalno infrastrukturo,
  • Uvod v teorijo kontrole dinamike plovil in prehod na optimalno kontrolo dinamike plovil. 

V obeh sklopih rešujemo numerične modele v okolju MATLAB. Poudarek je na pridobivanju občutka za natančnost določitve dinamike plovila, glede na izbiro numerične metode. Večino primerov rešujemo s poenostavljenimi modeli, kjer spremljamo enostavno dinamiko plovila glede na poenostavljen sistem zunanjih sil. 

Več...

Cilji in kompetence

Namen predmeta je razumevanje in uporaba numeričnih modelov za določanje manevrskih lastnosti plovila. Študent spozna osnovne gibalne enačbe v algebraični in diferencialni formi. V okviru naloge je nato sposoben rekonstruirati koeficiente matematičnih modelov manevrskih lastnosti ladje.


Temeljna literatura

  1. T.I.Fossen, Handbook of marine crafts hydrodinamics and motion control, 2011
  2. International Maritime Organization. Standards for Ship Manoeuvrability. IMO Resolution MSC.137(76). 2002.
  3. International Towing Tank Conference - ITTC. Opened: 27/05/2012. url: http: //ittc.sname.org
  4. ITTC – Full scale manoeuvring trials, 2017
  5. O.M.Faltinsen, Hydrodynamics of high-speed marine vehicles, CUP, 2005

Izvajalci

Predavanja