Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Ladijsko strojništvo
2022/2023

Goriva, maziva in voda


Učni načrt

Goriva: vrste goriv, proces gorenja, fizikalno‐kemijske lastnosti najpomembnejših naftnih derivatov s povdarkom na težkih gorivih, priprava goriva na ladji

Maziva: vrste maziv, mazanje, fizikalno‐ kemijske lastnosti maziv, uporaba maziv v pomorstvu

Voda: vrste vod, osnovne fizikalno‐ kemijske lastnosti voda, uporaba vode v pomorstvu, zmanjševanje trdote vode, razsoljevanje morske vode, priprava tehnološke vode

Obdelava in odvajanje/skladiščenje odpadnih voda in odpadkov na ladji:

Osnove onesnaževanja morja

Nevarne snovi v pomorstvu

 

Vsebina skladna z vzorčnim programom 7.04:

 • Proaktivni ukrepi za zaščito morskega okolja

 

Vsebina skladna z vzorčnim programom 7.02:

 • Fizične in kemične lastnosti goriv in maziv
  • Kopensko in ladijsko vzorčenje in testiranje
  • Interpretacija rezultatov testiranja
  • Onesnaževalci, vključno z mikrobiološko okužbo
  • Delo z gorivi in mazivi, vključno s shranjevanjem, centrifugiranjem, mešanjem, pred-obdelavo in rokovanjem
 • Mednarodno pomorsko pravo vključeno v mednarodnih sporazumih in konvencijah

Metode in pripomočki za preprečevanje onesnaževanja morskega okolja z ladij

 

Več...

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študente s fizikalno‐ kemijskimi in tehnološkimi lastnostmi snovi. Podrobneje bodo predstavljene pridobivanje, lastnosti in uporaba snovi za goriva in maziva ter voda. Poudarek je na uporabi teh snovi v pomorstvu (težka goriva, maziva, tehnološka uporaba vode...). V zadnjem delu študent spozna tudi osnove onesnaževanja morja in prevoza nevarnih snovi po morju.

 

Študent bo tako seznanjen z lastnostmi in uporabo goriv, maziv in vode. Poznal bo postopke  priprave  omenjenih  snovi  na  ladji, ukrepe za varno skladiščenje in rokovanje ter načine čiščenja in skladiščenja/odvajanja odpadnih snovi, ki ostanejo po uporabi goriv, maziv in vode na ladji.

 

Posebnosti:

Izvajanje učne vsebine skladno s predpisi STCW konvencije A‐III/1, A‐III/2 inpriporočili »Chief engineer officer and second engineer officer (Model course 7.02)« in »Officer in charge of an engineering watch, (Model course 7.04)«, International Maritime Organization, London, 1999


Temeljna literatura

 1. Faganeli J., Bajt O. Kemija v pomorstvu, UL‐FPP, Portorož, 1997, 311 str. ISBN: 961‐6044‐23‐0
 2. Mortier R.T., Orszulik S.T. Chemistry and technology of lubricants, Blackie, Glasgow, 1992, 331 str. ISBN: 0‐412‐03311‐9
 3. IMDG kodi

Izvajalci

Predavanja