Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Ladijsko strojništvo
2022/2023

Materiali in varjenje


Učni načrt

Splošno o kovinskih in nekovinskih gradivih. Značilne lastnosti, razširjenost, cena, poraba energije za pridobivanje, trend v prihodnosti. Pridobivanje železa in neželeznih kovin, temeljni postopki. Čiste kovine in zlitine: Kristalna struktura kovin, strjevanje taline, ohlajevalna krivulja, stenska kristalizacija, elastična in plas­tična deformacija kristalne rešetke.

Tehnično železo: Vpliv ogljika, diagram Fe-Fe3C, vpliv hitrosti oh1ajanja, grodlji, siva litina, temprana litina. Jeklo: Razdelitev in pregled lastnosti razih jekel. Posebna jekla, legirana jekla, karbidne trdine, stelitna jekla. Zmesni elementi v železu in jeklu, ter njihov vpliv na mehanske lastnosti. Toplotna obdelava jekel: žarjenje, kaljenje, popuščanje, poboljšanje, cementiranje, nitriranje, karbonitriranje, lokalno kaljenje. Obdelava jeklenih materialov: litje, valjanje, kovanje.

Neželezne kovine in zlitine: Lastnosti čistih kovin z dodatki za tehnično uporabnost (baker, magnezij, aluminij, nikelj, cink, svinec, kositer) , toplotna obdelava neželeznih kovin, obdelovalne lastnosti, standardne oblike polizdelkov. Pomembne zlitine: broni, medi, ležajne kovine, posebne zlitine in njihova uporaba.

Preizkušanje kovin: Trdnost, Hookov zakon za različne kovinske materiale, preizkušanje statične in dinamične trdnosti. utrujanje materiala, lezenje materiala, trajnostni preizkusi, zarezni učinek. Določanje trdote po Brinellu, Vickersu in Rockwellu ter udarne žilavosti po Charpyju. Tehnološki preizkusi s porušitvijo in preizkusi brez porušitve. Preizkusi sestave materiala in metalografski preizkusi.

Nekovinski materiali: Pregled nekovinskih materialov, ki se pogosto nahajajo na ladjah: guma, teflon, epoksidne in druge smole, keramika, karbidne trdine, steklo, bombaž, nekovinska (plastična), kompozitna, sintrana gradiva, ter lepila in lepljenje. Pregled fizikalnih lastnosti in možnosti pridobivanja ter namembnost  uporabe na ladji.

 

Korozija: Fizikalno kemični pojavi pri raznih vrstah korozije (kemična, elektrokemična, visokotemperatura, termoelektrična, pitting, kavitacija, difuzijski pojavi, ... ). Zeščita proti koroziji v morski vodi. Protikorozijske zaščitne prevleke (galvanske prevleke, cinkova zaščita, temeljne barve, keramične prevleke itd.)

 

Varjenje: Pregled postopkov varjenja: kovaško, plamensko, alumotermtčno, soležno in prekrivno uporovno (kolutno, bradavično, točkovno ), indukcijsko, torno, ultrazvočno, difuzijsko, eksplozijsko, obločno (z golo elektrodo, oplaščeno elektrodo, v inertnem plinu, TIG, MIG, C02 MAG, EPP), pod žlindro, z elek­tronskim snopom, s plazmo, z laserjem itd.

 • Podrobneje: postopki varjenja, ki se uporabljajo na ladji, tudi navarjanje.
 • Plamensko in plazemsko rezanje kovin.
 • Trdo in mehko lotanje. Litje ležajnih kovin. Posebni postopki: Metalizacija in keramiziranje površin, trde prevleke. Trdo kromanje.
 • Začasna popravila in oprema za zatesnitve

 

Vsebina iz vzorčnega programa 7.04:

 • ZNAČILNOSTI IN OMEJITVE MATERIALOV, UPORABLJENIH PRI GRADNJI IN POPRAVILIH LADIJ IN OPREME: osnovne metalurgije, kovin in procesov lastnosti in uporaba nekovinski materiali
 • ZNAČILNOSTI IN OMEJITVE POSTOPKA, UPORABLJENEGA ZA IZDELOVANJE IN POPRAVILA: postopek, toplotna obdelava karbonskega jekla

 

Vsebina iz vzorčnega programa 7.0:

 • TEHNOLOGIJA MATERIALOV: destruktivno in nedestruktivno testiranje materiala, tehnološki postopki pri konstrukciji in popravilu
 • Korozija in njeno preprečevanje
Več...

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je, da študenti spoznajo osnovne lastnosti materialov iz katerih se izdelujejo elementi ladijskih sistemov in z osnovnimi tehnološkimi postopki varjenja in obdelave jekel, ki se nahajajo na ladji in so povezani z dejavnostjo izdelave ter vzdrževanja plovil.

 

Posebnosti:

Izvajanje učne vsebine med ostalim zajemajo zahteve skladno s predpisi STCW konvencije A-III/1, A-III/2 in priporočili  »Chief engineer officer and second engineer officer (Model course 7.02)« in »Officer in charge of an engineering watch, (Model course 7.04)«,   International Maritime Organization, London, 2014


Temeljna literatura

 1. Vidmar P, Materiali in varjenje v pomorstvu, učno gradivo, UL FPP 2003
 2. IMO Model Course, Chief engineer officer and second engineer officer, IMO 1999
 3. William D. Callister: Fundamentals of materials science and engineering, John Wiley & Sons Inc. 2001, 524 str. ISBN: 0-471-39551-X
 4. Darja Čretnik: Tehnologija spajanja in preoblikovanja, Tehn. založ. Slovenije, Ljubljana 1999, 267 str. ISBN: 86-365-0315-9
 5. Tomislav Filetin, Pregled razvoja i primjene suverenih materijala, Hrvatsko društvo za materijale i trobologilu 2000, 44 str. ISBN: 953-96038-6-2
 6. Janez Begež: Tehnologija spajanja in rezanja, Tehn. založ. Slovenije, Ljubljana 1989, 204 str. ISBN: COBISS.SI-ID: 7127040

Izvajalci

Predavanja