Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Ladijsko strojništvo
2022/2023

Vodenje strojne straže


Učni načrt

Opravljanje morske straže za nadzorovane, občasno nadzorovane in nenadzorovane ladijske strojnice. Predaja in prevzem straže med plovbo. Pomen in pisanje ladijskega strojnega dnevnika. Priprava strojnega pogona za naslednjo dežurstvo. Predaja in prevzem straže v pristanišču. Pisanje strojnega dnevnika. Opravljanje morske straže. Nadzor nad delovanjem glavnega pogonskega stroja, pomožnimi stroji in napravami ter pripadajočimi sistemi. Nadzor nad črpalkami in pripadajočimi  sistemi. Nadzor nad generatorji električnega toka in pripadajočimi sistemi. Nadzor nad delovanjem hladilnih naprav. Vrednotenje parametrov delovanja  in stanja glavnega pogonskega motorja. Kontrola moči glavnega motorja ob različnih vremenskih pogojih. Vodenje morske straže v izrednih primerih. Upravljanje s sistemom goriva in balasta. Ugotavljanje in identifikacija morebitnih nepravilnosti v delovanju strojev in naprav v ladijski strojnici ter odprava napak. Zagotavljanje varnosti pred onesnaževanjem okolja iz ladijske strojnice. Pravilni postopki v primeru požara, vključno s primeri požara na sistemu olja. Straža med manevrom ladje. Priprava pogona pred manevrom. Prehod iz DG na TG in obratno. Postopki prehoda na morsko hitrost. Komunikacija poveljniški most –  ladijska strojnica. Zaustavitev ladijskega pogona in priprava luškega pogona. Začasna imobilizacija pogona. Postopek na odprtem morju. V ožinah. V pristanišču. Organizacija stražarjenja  in vzdrževanja sistemov.

Priprava, delovanje in preprečevanje poškodb

- zračni kompresor

- Uparjalniki in destilatorji

- Hladilnik

- Purifikatorji in prečiščevanje goriv

 

STCW Zahteve

 

Temeljito poznavanje načel, ki jih je treba upoštevati pri vodenju strojne straže, vključno z nalogami, povezanimi s prevzemom in prevzemom ure, rutinskimi nalogami, nalogami med stražo, vzdrževanjem in vodenjem dnevnikov strojnice in pomenom vnesenih odčitkov. Postopki za varnost in izredne razmere, sprememba daljinskega / avtomatskega in lokalnega nadzora vseh sistemov. Varnostni postopki in postopki v sili za delovanje strojev pogonskih naprav, vključno s sistemi nadzora. Priprava, delovanje, zaznavanje napak in potrebni ukrepi za preprečevanje poškodb strojev in naprav za upravljanje: glavni motorji in pripadajoči pomožni sistemi, parni kotli in pripadajoči pomožni sistemi ter parni sistemi, pomožni stroji in pripadajoči sistemi, druga pomožna sredstva, vključno s hlajenjem, zrakom - sistemi za klimatizacijo in prezračevanje. Odkrivanje okvare stroja, lokacija napak in delovanje za preprečevanje poškodb.

Pregled in prilagoditev opreme. Neporušitveni pregled

 

Vsebina iz vzorčnega programa 7.04:

 • Temeljito poznavanje načel izvajanja strojne straže
 • Varnost in postopki v sili
 • Varnostni ukrepi pri izvajanju straže in izvajanje nujnih ukrepov
 • Vodenje človeških virov v strojnici
 • Delovanje vseh internih komunikacijskih sistemov na plovilu
 • Varnost in postopki v sili za delovanje pogonskih strojev, vključno s krmilnimi sistemi
  • Postopki v sili za ostalo opremo/instalacijo
  • Ostale pomožne naprave
 • Delovne karakteristike črpalk in cevovodnih sistemov, vključno z nadzornimi sistemi
 • Delovanje sistemov črpalk
  • Rutinsko delovanje črpalk
  • Delovanje kalužnih, balastnih in tovornih črpalnih sistemov
 • Separator oljnih vod/ zahteve in delovanje podobne opreme
 • Postopki za preprečevanje onesnaženja in pripadajoča oprema
  • Nadzor nad izpustom nafte
  • Knjiga o oljih (I.del – Delo v strojnici in II.del -  Delo s tovorom/balastom)
  • Ladijski načrt ravnanja v primeru onesnaženja z nafto (SOPEP), vključno z Ladijskim načrtom ravnanja onesnaženja morskega okolja (SMPEP) za nafto in/ali škodljive tekoče snovi ter Ladijski načrt odziva (VRP)
  • Postopki delovanja naprav za preprečevanje onesnaževanja, čistilnih napravah, čistilne naprave, sežigalnice, nadzor nad balastno vodo
  • Načrt ravnanja z hlapljivimi organskimi spojinami, Sistem ravnanja z odpadki, Sistemi za preprečevanje obraščanja, Ravnanje z balastnimi vodami in sistem njihovega izpusta
Več...

Cilji in kompetence

Študenti morajo obvladati vse postopke, ki omogočajo varno obratovanje glavnega ladijskega motorja kot tudi vseh pomožnih motorjev in naprav. Spoznati pa morajo tudi pravilne ukrepe v slučaju pojave motenj v strojnem postrojenju, vključno z ukrepi v slučaju požara. Usposobiti se morajo za optimalno porazdelitev dolžnosti in učinkovito vodenje procesa vzdrževanja sistemov na ladji.

 

Posebnosti:

Izvajanje učne vsebine med ostalim zajemajo zahteve skladno s predpisi STCW konvencije A-III/1, A-III/2 in priporočili  »Officer in charge of an engineering watch, (Model course 7.04)«,   International Maritime Organization, London, 2014


Temeljna literatura

 1. Edvard Roškar, Nadzor nad delovanjem glavnega ladijskega motorja in njegovo vzdrževanje, FPP 2003, Založba UL, 259 str. ISBN: 961-6044-59-1
 2. ROŠKAR, Edvard, PERKOVIČ, Marko. Vzdrževanje ladje : [skripta]. Portorož: Fakulteta za pomorstvo in promet, 2017. 232 str., ilustr. ISBN 978-961-7041-00- [COBISS.SI-ID 292684800]
 3. IMO Model Course 2.07 and Engine Room Simulator–base Courses, TP 10935E, (Manila Update),  December 2011,  http://www.tc.gc.ca/Publications/en/TP10935/PDF/HR/TP10935E.pdf
 4. Dieter Mergner, Ship repair and maintenance Handbook 2005, 2003432 str. ISBN: 1-901290-62-X
 5. Dieter Mergner, Superintendent's Handbook, Chief engineer officer and second engineer officer,  International Maritime Organization, London, 1999, 350 str. ISBN: 
 6. (Model course 7.02), ISBN 92-801-6104-0, COBISS.SI-ID 1008739

Izvajalci

Predavanja