Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Ladijsko strojništvo
2022/2023

Ro-Ro in potniške ladje


Učni načrt

Konstrukcijske in operativne omejitve, postopki za odpiranje, zapiranje in zavarovanje odprtin v ladijskem trupu, zakonodaja (kodeksi in sporazumi, ki zadevajo RO-RO potniške ladje), zahteve in omejitve v zvezi s stabilnostjo in obremenitvijo ladje, postopki za vzdrževanje posebne opreme na RO-RO potniških ladjah, priročniki in računalniki za nakladanje, razkladanje in zavarovanje tovora, območja za nevaren tovor.

 

Vsebina iz vzorčnih programov 1.28 in 1.29:

Postopki v izrednih razmerah, sporazumevanje s potniki med izrednimi razmerami, seznanitev potnikov z uporabo osebnih reševalnih sredstev, postopki za nakladanje in razkladanje vozil ter vkrcanja in izkrcanja potnikov, prevažanje nevarnih snovi, zavarovanje vozil, izračunavanje stabilnosti, trima in obremenitve ladje, odpiranje, zapiranje in zavarovanje odprtin v ladijskem trupu in ozračje na RO-RO krovih, metode evakuiranja oseb, posebno prizadetih oseb in oseb, ki potrebujejo posebno nego, preiskovanje bivalnih prostorov ladje, konstrukcijske in operativne omejitve potniške ladje in zahteve in omejitve v zvezi s stabilnostjo in obremenitvijo v vseh pogojih pri potniških ladjah.

Več...

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je usposobiti študente za delo na RO-RO in potniških ladjah. Zaradi katastrofalnih posledic nesreč na trajektih in potniških ladjah mednarodna pomorska organizacija in nekatere države zahtevajo posebno usposobljenost osebja na teh ladjah. Predmet je namenjen bodočim pomorščakom, ki nameravajo pluti na teh ladjah.

 

Posebnosti:

Vsebina predmeta se priporoča po STCW konvenciji,  IMO Model course 1.28 in IMO Model course 1.29.


Temeljna literatura

  1. IMO Model course 28: Crowd management, passenger safety and safety training for personnel providing direct services to passengers in passenger spaces
  2. IMO Model course 1.29: Proficiency in crisis management and humanbehaviour training including passenger safety, cargo safety and hull integrity training
  3. Komadina P.: Ro-ro brodovi, 121 str. COBISS.SI-ID: 199011

Izvajalci

Predavanja