Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Ladijsko strojništvo
2022/2023

Usposabljanje na strojnih simulatorjih


Učni načrt

Na podlagi predhodno osvojenih znanj pri predmetih, ladijski motorji in delovni hladilni in pomožni stroji, vodenje strojne straže se v tem delu osvoji znanja za različne vrste propulzije ter v teh sistemih izvaja: seznanitev z instrumentarijem in regulatorji v podsistemih ladijskega pogona na sodobnih ladjah, pravilna uporaba »check list« za pripravo ladijskega pogona, priprava podsistemov pogona, ocena potrebnega časa za načrtovanje, predpriprav ladijskega pogona, varno vzdrževanje strojne straže na ladjah s počasno hodnim ladijskimi motorji, varno vzdrževanje strojne straže na ladjah s srednje hitrimi in hitrimi ladijskimi motorji, varno vzdrževanje strojne straže na ladjah s dizel-električnim pogonom, s plinskim in parnim pogonom, in kombiniranimi izvedbami pogona. Obvladovanje podsistemov pogona in razumevanje medsebojne odvisnosti v izrednih pogojih obratovanja, izpolnjevanje ladijskega dnevnika in drugih knjig, priprava poročil plan vzdrževanja sistemov, energetski izračuni. CBT način usposabljanja in ocenjevanja kompentenc.

 

 

Vsebina skladna z vzorčnim programom 7.02:

 • Vžig in ustavitev glavnega in pomožnih motorjev, vključno s povezanimi sistemi
  • Glavni postroj in povezani sistemi
  • Parni kotli in povezani sistemi
  • Pomožni stroji in povezani sistemi
  • Ostali pomožni stroji
 • Operativne omejitve pogonskih naprav
 • Učinkovito delovanje, nadzor, ocena delovanja in varno vzdrževanje pogonskega stroja in pomožnih strojev
  • Dizelski motorji
  • Deli motorja
  • Mazanje motorja
  • Vbrizg goriva
  • Splakovanje in tlačno polnjenje
  • Zagon motorja
  • Hladilni sistemi
  • Nadzor dizelskega motorja in varnost
  • Dizelski motor – delovanje v sili
  • Večmotorna pogonska ureditev
  • Zračni kompresorji in sistem stiskanja zraka
  • Hidravlični sistem
  • Vrste pomožnih kotlov
  • Pomožni parni sistem
  • Varnostni ventili
  • Indikator vode v kotlu
  • Uporaba morske vode v kotlu
  • Uporaba sladke vode v kotlu
  • Testiranje vode v kotlu
  • Rokovanje z vodo v kotlu
  • Pomožne parne turbine
  • Napake kotla
  • Pregled in popravilo kotla in parne turbine
  • Uparjalniki
  • Toplotni sistem ogrevanja tekočine
 • Funkcije in mehanizem krmilnikov pomožnih motorjev
  • Generator in distribucijski sistem
  • Parni kotel
  • Oljni čistilec
  • Hladilni sistem
  • Sistem cevovodov in črpalk
  • Krmarski sistem
  • Tovorna oprema in stroji na zunanjem krovu
 • Upravljanje in vzdrževanje postroja, vključno z črpalkami in sistemom črpanja
  • Kaluže in balast
  • Preprečevanje onesnaženja morja z nafto
  • Odplake in ostanki nafte
 • Oblikovne lastnosti in sistem konfiguracije krmilnikov ter varnostnih naprav za sledeče:
  • Generator in distribucijski sistem
  • Parni kotel

 

STCW zahteve:

Zagon in vzdrževanje ladijske strojne straže in sistemov pogona na ladjah z dizelsko-električnim, parno-turbinskim, plinsko-turbinskim pogonom in kombiniranimi pogonih na ladjah. Značilnosti in operativni mehanizem naslednjih strojev in pripadajočih pomožnih sredstev: morski dizelski motor, morske parne turbine, morske plinske turbine, morski parni kotli. Zagon in zaustavitev glavnih pogonskih in pomožnih strojev, vključno s povezanimi sistemi. Omejitve delovanja pogonske naprave. Učinkovito delovanje, nadzor, ocena zmogljivosti in vzdrževanje varnosti pogonskih naprav in pomožnih strojev. Odpravljanje težav s sistemi za spremljanje. Nadzor različice programske opreme. Usposabljanje in ocenjevanje CBT.

 

Več...

Cilji in kompetence

Študent pridobi znanje in razvije veščine za verno opazovanje, nadzorovanje in upravljanje s celotnim ladijskim postrojem za različne vrste ladijskega pogona: počasno hodni motorji, srednjehitri motorji, parna propulzija, plinska propulcija, diesel električna in kombinirane izvedbe propulzije.

 

Posebnosti:

Izvajanje učne vsebine med ostalim zajemajo zahteve skladno s predpisi STCW konvencije A-III/1, A-III/2 in priporočili  »Chief engineer officer and second engineer officer (Model course 7.02)« International Maritime Organization, London, 2014 in priporočili  »IMO Model Course 2.07-Engine Room Simulator»


Temeljna literatura

 1. Engine Room Simulator 5L90MC and 12RT-Flex ERS simulator and manuals, Kongsberg
 2. Engine Room Simulator, Diesel Electro, Steam and Gas turbin and integrated propulsion simulator and manuals, Transas
 3. Marine Training Software, Engineering CBT – Unitest
 4. IMO Model Course 2.07-Engine Room Simulator and Engine Room Simulator–base Courses, TP 10935E, (Manila Update),  December 2011,  http://www.tc.gc.ca/Publications/en/TP10935/PDF/HR/TP10935E.pdf
 5. Chief engineer officer and second engineer officer,  International Maritime Organization, London, 1999, (Model course 7.02), ISBN 92-801-6104-0, COBISS.SI-ID 1008739
 6. IMO model course 7.02 - MASTER and chief mate,  International Maritime Organization,  London 1999, ISBN 92-801-6103-2, COBISS.SI-ID 1007715

Izvajalci

Predavanja