Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Ladijsko strojništvo
2022/2023

Ladijski borbeni sistemi


Učni načrt

Uvod v ladijske oborožitvene sisteme. Zgodovinski razvoj oborožitvenih sistemov v pomorstvu. Razdelitev in obrazložitev delovanja sistemov na plovilih: splošno pomorski in vojaški del. Vojna plovila Zgodovinski razvoj in tendence. Taktično-tehnične značilnosti in uporaba: letalonosilke, križarke, rušilci, fregate, korvete, plovila za minsko in protiminsko delovanje, patruljna plovila in ostala manjša vojaška plovila, večnamenska amfibijska in podporna plovila, podmornice, oboroženo spremstvo trgovskih ladij, oborožitveni sistemi in senzorji (topovi, torpeda, rakete itd), protipodmorniški oborožitveni sistemi, sistemi za zaščito in zavajanje, lanserji in platforme, sistemi C4I, sistemi za elektronsko izvidovanje, motenje, zavajanje in bojevanje, oborožitev in oprema podvodnih diverzantov ter protiminskih in tehničnih potapljačev, senzorji podvodnega zaznavanja gibanja. Letalska podpora delovanja mornariških enot. Namen in delovanje  mornariške enota SV, oborožitev in oprema.  Predstavitev organiziranosti in delovanja Nata ter obrambnih struktur EU.

 

Vodeni ogledi tujih vojaških ladij ob obisku luke Koper.

Več...

Cilji in kompetence

Temeljni cilj predmeta je študentom podati osnovna znanja o oborožitvenih sistemih vojaških mornaric. Pri tem osvojijo znanja o načelih delovanja, vrstah vojaških ladij in plovil, osnovah oborožitve, ki se na njih nahajajo in spoznajo podporno delovanje mornariških zračnih sil. Poseben poudarek je na oborožitvenih sistemih vojnih mornaric, ki delujejo na območju Jadranskega morja. Razumevanje delovanja vojaških mornaric je tudi odlična podlaga za razumevanje vsebin v okviru predmetnika »Taktična navigacija«.


Temeljna literatura

  1. Commodore Stephen Saunders: Jane's FIGHTING SHIPS 2017 - 2018, UK 2017, 1040 str. ISBN: 0-7106-3257-6
  2. E. R. Hooton: Jane's NAVAL WEAPON SYSTEMS, UK 1994, 277 str. ISBN: 0-7106-1147-1
  3. Dr. D. G. Kiely: NAVAL SURFACE WEAPONS, UK 1988, 116 str. ISBN: 0-08-036688-0
  4. Dr. P. J. GATES in N. M. LYNN: SHIPS, SUBMARINES AND THE SEA, UK 1988, 216 str. COBISS.SI-ID: 2268199
  5. Capt. W.T.T. PAKENHAM: NAVAL COMMAND AND CONTROL, Brassey's Defence Publishers  1989, 147 str. ISBN: 0-0803-6254-0
  6. Geoffrey Till-Royal Naval College: Modern Sea Power, London 1987, 179 str. ISBN: 0-08-033623-X
  7. IHS Magazines (Jane's).

Izvajalci

Predavanja