Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Ladijsko strojništvo
2022/2023

Pomorska angleščina


Učni načrt

Vsebina po IMO Model course 7.04:

Angleški jezik je zajet v učnih programih srednjih šol, ki jo je študent že osvojil.

Uporaba angleščine v pisni in ustni obliki v skladu z zahtevami IMO model course 3.17, Maritime English 2015 Edition

 

Vsebina iz vzorčnega programa 7.03:

Angleški jezik (IMO model course 3.17 2015 Edition)

Uporaba standardnih pomorskih komunikacijskih izrazov (SMCP)

 

Vsebina iz vzorčnega programa 3.17, izdaja 2015:

Uporaba angleščine pisno in govorno.

Več...

Cilji in kompetence

Učni cilj predmeta je, da nauči študente komunicirati v angleškem jeziku, ki je od leta 1973 uradni jezik v pomorstvu. Bodoče častnike na ladji naučiti uporabljati standardne komunikacijske fraze v pisni in ustni obliki, da se bodo lahko sporazumevali z drugimi člani posadke na ladji, med ladjami in obalnimi postajami, zlasti zaradi varnosti na ladji. Naučiti jih razumevati priročnike in druge publikacije, da bodo lahko opravljali vse svoje dolžnosti na ladji.

 

Posebnosti:

Izvajanje učne vsebine skladno s predpisi STCW konvencije A-II/1, A-II/2, A III/1 in priporočili  »Officer in charge of a navigational watch, (Model course 7.03)«,   International Maritime Organization, London, 2014, Officer and charge of an engineering watch (Model course 7.04)" International Maritime Organization, London, 2014

Program se izvaja skladno z zahtevami STCW konvencije in IMO priporočil podanih v IMO Model Course 3.17 2015 Edition, International Maritime Organization, London, 2015.


Temeljna literatura

  1. Jurkovič, Violeta. 2014. Introduction to Maritime English. Portorož: FPP.
  2. Fabe, D in V. Suban. 2003/2015. Pomorska govorna komunikacija/Maritime Verbal Communication, 307 str. ISBN: 961-6044-60-5
  3. Cluijven van, P. 2005. The International Maritime Language Programme. Alk&Heijnen Publishers, Alkmaar, The Netherlands, 416 str. ISBN: 90-5961-006-7

Izvajalci

Predavanja