Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Ladijsko strojništvo
2022/2023

Mornarske veščine


Učni načrt

Ladijske vrvi. izbira in prevzemanje vrvi. Razvijanje vrvi. Zlaganje vrvi po uporabi. Vzdrževanje ladijskih vrvi. Jeklene vrvi. Delitev in lastnosti jeklenih vrvi. Vzdrževanje in rokovanje z jeklenimi vrvmi. Vozli. Podveze. Spletene vrvi. Plovila. Vrste plovil. Osnovna oprema. Vzdrževanje in zaščita plovila. Manevriranje s plovilom (kuter, čoln, jadrnica). Manever pristajanja in odhajanja iz ladijskega veza. Manever sidranja z enim in z dvema sidroma. Zaustavljanje plovila v sili (crash stop). POB manever (polni obrat, Williamson, Scharnow).

Praktične vaje za različne primere reševanja in delovanja v sili. Reševanje z rešilnim čolnom in rešilnim splavom. Upravljanje in uporaba gravitacijskih in prostopadnih soh z rešilnimi čolni. Uporaba signalizacijske in komunikacijske opreme za reševanje na morju. Potapljanje. Priprava dihalnega aparata. Potapljanje na dah, čas in dolžino. Skok v vodo in potapljanje v zamišljenih pogojih onesnaženja nafte iz plovila kot vaja preživetja na morju. Reševanje utopljenca. Prijem utopljenca v nezavestnem, polzavestnem in zavestnem stanju. Tehnike preživetja na morju. Mornarsko veslanje. Vhod in izstop iz kuterja z veslom dolžine 3.80 m in osebnim stvarmi. Pravilna obremenitev kuterja: premec, sredina, krma, leva in desna stran. Osnovno usklajevanje veslajev. Funkcija krmarja.  Povelja krmarja. Mornarsko veslanje prilagojeno znanju in sposobnostim. Zaustavljanje. Funkcija posameznega veslača. Funkcija neveslačev. Funkcija čakljarja. Tehnika mornarsko-veslaškega veslanja. Osnovni začetni položaj: pozicija rok, trupa, nog in vesel. Aktivna in pasivna faza veslaja. Kultura obnašanja na morju. Mornarskoveslaški veslaji: kratki, srednji, dolgi in močni.

Osnove jadranja. Deli jadra. Krmar. Posadka. Obleka. Varnostna oprema, odhod in prihod. Krajšanje jader. Osnovne kontrole. Princip dela jadrnice. Jadranje v veter, proti vetru, s vetrom v bok.

Protipožarna varnost. Uporaba osnovne požarne opreme in gašenje manjših požarov. Izguba krmila. Vdor vode, zapuščanje plovila.

Vaje je potrebno izvajati teoretično (za mizo) in praktično z elementi, ki so na razpolago na ladji.

Osnovna delavniška dela. Varstvo pri delu. Delo z ročnimi orodji in obdelovalnimi stroji. Osnovno vzdrževanje ladijskega trupa in opreme.

 

Vsebina skladna z vzorčnim programom 7.01

 • UKREPI, JIH JE TREBA UPOŠTEVATI ZA ZAŠČITO IN VAROVANJE VSEH OSEB NA LADJI, V NUJNIH PRIMERIH
 • NALOGE IN UPORABA REŠEVALNIH SREDSTEV

 

Vsebina skladna z vzorčnim programom 7.03

 • POZNAVANJE PRAVIL IZOGIBANJA TRČENJU NA MORJU
 • UKREPI ZA ZAŠČITO IN VARNOST POTNIKOV
 • Načrti ukrepov za odziv na izredne razmere
 • Varnostni ukrepi za zaščito in varnost potnikov v izrednih razmerah
 • POSTOPKI OB TRČENJU ALI NASEDANJU LADJE
 • Varnostni ukrepi pri nasedanju plovila
 • Postopki, ki sledijo nasedanju ladje
 • Postopki, ki sledijo trčenju ladje
 • Začetna presoja in nadzor škode
 • Načini omejitve škode ter reševanje ladje po požaru ali eksploziji
 • Postopki pri zapuščanju ladje
 • Uporaba pomožnega krmarskega stroja ter krmarjenje v sili
 • Priprava za vlečenje in vleka
 • REŠEVANJE LJUDI IZ MORJA, POMOČ LADJI V STISKI, PRISTANIŠKE IZREDNE RAZMERE
 • Reševanje ljudi iz ladje v stiski
 • Odziv na izredne razmere v pristanišču
 • Ukrepi za pomoč plovilu v stiski
 • ODZIV NA KLIC V SILI NA MORJU
 • ISKANJE IN REŠEVANJE
 • IAMSAR priročnik
 • ODDAJA IN SPREJEM SIGNALOV Z MORSEJEVO LUČJO
 • Signaliziranje z Morsejevo kodo
 • UPORABA MEDNARODNEGA SIGNALNEGA KODEKSA
 • Mednarodni signalni kodeks
 • ROKOVANJE Z REŠILNIMI SREDSTVI
 • PRISPEVANJE K VARNOSTI LJUDI IN LADJE

 

 

Vsebina skladna z vzorčnim programom 7.04:

 • Osnovna zgradba in načela delovanja strojnih sistemov
  • krmarski sistem
  • krovni stroji
 • Varnostni ukrepi za zagotovitev varnega delovnega okolja in uporabo ročnega, strojnega orodja ter merilnih instrumentov
 • Uporaba ročnega in strojnega orodja ter merilnih instrumentov
  • ročno orodje
  • električno ročno orodje
  • strojno orodje
  • merilni instrumenti
 • Varnostni ukrepi, ki jih je treba sprejeti za popravilo in vzdrževanje vključno z varno izolacijo ladijskih strojev in naprav, preden se začnejo dela na teh napravah
  • ISM kodeks
  • SMS
  • varnostni ukrepi
 • Uporaba ustreznega specializiranega orodja in merilnih instrumentov

 

 

 

UPRAVLJANJE REŠEVALNE OPREME

 • Glej IMO vzorčni program 1.23 in STCW konvencijo 1978, uredba VI/2, odstavek 1-4

 

FUNKCIJE IN UPORABA REŠEVALNE OPREME

 • Glej IMO vzorčni program 1.23 in STCW kodeks, poglavje A-VI/2-1

 

 

Tehnike preživetja na morju (IMO Model Course 1.19)

Uvod, varnost in preživetje

Nevarne situacije

Evakuacija

Rešilni in reševalni čolni

Osebna oprema za preživetje z demonstracijskimi vajami

Preživetje na morju

Radijska oprema v sili

 

 

Požarna varnost (IMO Model Course 1.20)

Teorija gorenja, viri vžiga, gorljiva snov

Nevarnosti požara in širitev požara

Protipožarne straže

Postopki na ladji v primeru požara

Sistemi za odkrivanje požara na ladjah

Sredstva za gašenje različnih tipov požarov z vajami

Vrste in namestitev protipožarne opreme na ladjah in varni izhodi

Organizacija protipožarne službe na ladji

 

 

 

 

Osebna varnost in družbeno odgovorne naloge (IMO Model Course 1.21)

Varstvo pri delu

Varnostni postopki na ladji

Vaje na ladji-simulacija

Preprečevanje onesnaževanja morskega okolja

Sporazumevanje med osebami na ladjah

Medsebojni odnosi oseb na ladjah

 

 

Osnove prve pomoči (IMO Model Course 1.13)

Splošni pristop

Telo in njegove funkcije

Položaji ponesrečencev

Oživljanje

Krvavitve

Ukrepanje pri različnih poškodbah in posledicah

Oskrba in prevoz ponesrečencev

 

Ozaveščenost o zaščiti (IMO Model Course 3.27)

Pomorska zaščita

Odgovornosti na področju zaščite

Prepoznavanje sumljivih oseb, predmetov in dogodkov

Opravljanje nalog zaščite na ladji

Pripravljenost na izredne dogodke, urjenje in vaje.

Več...

Cilji in kompetence

Pridobivanje mornarskih veščin, strokovnih znanj ter odgovornostmi  glede  osnovnih zahtev varnosti na morju.

Študenti morajo na koncu predmeta samostojno voditi plovilo v vseh pogojih.

 

Posebnosti:

Izvajanje učne vsebine skladno s predpisi STCW konvencije A-II/1, A-II/2, A III/1, A III/2  in priporočili  »Master and Chief Mate (Model course 7.01)« in »Officer in charge of a navigational watch, (Model course 7.03)«, "Chief engineer officer and second engineer officer (Model course 7:02)" and "Officer and charge of an engineering watch (model course 7:04), International Maritime Organization, London, 2014, IMO model courses 2.03 Advanced training in firefighting, IMO model courses 1.23 Proficiency in survival craft and rescue boats , IMO model courses 1.19 Proficiency in personal survival techniques, IMO model courses 1.13 Elementary first aid, IMO model courses 1.20 Fire prevention and firefighting, IMO model courses 1.21 Personal safety and social responsibility, IMO model course 3.27 - Security Awarness


Temeljna literatura

 1. P. Vidmar, Pomorski praktikum, 2016, [COBISS.SI-ID 2651491]
 2. Simović, A., Mornarske vještine, 1980, 183 str. COBISS.SI-ID: 61085952
 3. IMO model courses 2.03 Advanced training in firefighting, IMO, London, 2001.
 4. IMO model courses 1.23 Proficiency in survival craft and rescue boats (other than fast rescue boats), IMO, London, 2000.
 5. IMO model courses 1.19 Proficiency in personal survival techniques, IMO, London, 2000.
 6. IMO model courses 1.13 Elementary first aid, IMO, London, 2000
 7. IMO model courses 1.20 Fire prevention and firefighting, IMO, London, 2000.
 8. IMO model courses 1.21 Personal safety and social responsibility, IMO, London, 2000.
 9. International Aeronautical and Maritime Search and Rescue  (IAMSAR) Manual

Izvajalci

Predavanja