Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Ladijsko strojništvo
2022/2023

Mehanika in hidromehanika


Učni načrt

 • Statika (sila, navor, ravnotežje, reakcije v podporah, diagram sil, paličja, preprosti stroji, trenje, kontinuirna obremenitev, gredi)
 • Trdnost (Hookov zakon, nateg/tlak, strig, torzija, upogib, kombinirane obremenitve, uklon, termične obremenitve)
 • Hidromehanika (statika tekočin (sila tlaka), meta centrična višina plovila, Bernullijeva enačba, viskoznost, sila upora in vzgona)

 

Vsebina po IMO Model course 7.04:

(Snov je delno zajeta v učnih programih srednjih šol, ki jo je študent že osvojil)

 • Pretok tekočin in značilnosti velikih sistemov

 

Vsebina po IMO Model course 7.02:

 • Uravnoteženje
 • Preprosto harmonično gibanje
 • Obremenitve in deformacije
 • Torzija
 • Kombinirane obremenitve
 • Mehanika tekočin
 • Dinamika ladje
Več...

Cilji in kompetence

Namen predmeta je pridobitev temeljnih  znanja s področja statike, trdnosti in hidromehanike. Razvija kompetence s področja osnov mehanike in hidromehanike, ki omogočajo pravilno ukrepanje pri obravnavi problemov na plovilu.

 

Posebnosti: Izvajanje učne vsebine skladno s predpisi STCW konvencije A-III/1, A-III/2 in A-III/3 ter IMO vzorčnimi tečaji 7.04 in 7.02


Temeljna literatura

 1. R.C.Hibbeler – Statics (lectures + solution manual)
 2. R.C.Hibbeler – Mechanics of Materials (lectures + solution manual)
 3. R.C.Hibbeler – Fluid Mechanics (lectures + solution manual)

Izvajalci

Predavanja