Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Ladijsko strojništvo
2022/2023

Propulzija in manevriranje


Učni načrt

 • Teorija upora ladje, tokovni pojavi, viskoznost, upor ploskve, upor deplasmanske ladje, upor ladje z dinamičnim vzgonom.
 • Sestavni deli upora ladje: upor trenja, tlačni upor, upor valov, upor zraka, upor priveskov, upr ladje v plitvinah,kanalih in med interakcijo plovil.
 • Določanje upora s preizkusnimi modeli.
 • Določanje upora z uporabo Froudeove metode.
 • Ocena upora z uporabo približkov.
 • Oblike ladijskih trupov, izvedbe premca in krme.
 • Teorija potiska.
 • Komponente ladijske propulzije.
 • Izvedbe propulzijskih postrojenj.
 • Ladijska krmila.
 • Ladijski vijaki in drugi propulzorji, kavitacija.
 • Povezljivost elementov upora in propulzije.
 • Maritimnost ladje.

Testi na poizkusni vožnji

Več...

Cilji in kompetence

Učne vsebine obravnavajo osnove ladijskega upora, sprememba upora glede na vrsto izpodriva, hitrost, obliko trupa in področje plovbe. Posebej obravnava upor in maritimnost ladje v težkih vremenskih pogojih. V nadaljevanju študentje pridobijo znanja iz teorije ladijskega potiska, vrste propulzorjev in pomena ladijskega krmila. Interakcija trup, propulzor in krmilo se na koncu obravnava še z vidika različnih izvedb pogonskih sistemov. Učne vsebine se zaključijo s teoretično in simulatorsko obravnavo primopredajnih testov.

Posebnosti: 

Izvajanje učne vsebine skladno s predpisi STCW konvencije A-II/2,  in priporočili v IMO Model Course 7.01 – Master and Chief Mate, International Maritime Organization, London, 2014.


Temeljna literatura

 1. Vučinič A. Hidrodinamika plovnih objekata (otpor i propulzija), Tehnički fakultet, 1997, ISBN 953-6326-07-8, COBISS.SI-ID 197219
 2. Schneekluth H., Bertram V, Ship design for efficiency and economy, Oxford, Butterworth -Heinemann, 1998, ISBN 0-7506-4133-9, COBISS.SI-ID 20599301
 3. Woud H. K.: Design of Propulsion and Electric Power Generation Systems, IMarEST, 2003
 4. Woodyard D.: Marine Diesel Engines, Butterworth Heinemann, 2004, ISBN 0-7506-2583-X, COBISS.SI-ID 644963
 5. IMO model course 7.02 - MASTER and chief mate,  International Maritime Organization,  London 1999, ISBN 92-801-6103-2, COBISS.SI-ID 1007715

Izvajalci

Predavanja