Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Ladijsko strojništvo
2022/2023

Pomorska dediščina


Učni načrt

Pomorska dediščina, ki se nanaša na:

  • navigacijo
  • gradnje ladji
  • ladijskega potniškega prometa
  • reševanja na morju
  • pristanišč
Več...

Cilji in kompetence

Spodbujanje in razvijanje pozitivnega odnosa do pomorske dediščine na splošno s poudarkom na zgodovinski dediščini mediteranskih držav. To bi jim omogočilo boljše razumevanje pomorskega okolja sosednjih državah. Spremenjen odnos pa naj bi pripomogel pri premagovanju  medkulturnih razlik, ki jih študentje prepoznajo skozi zgodovino pomorstva. Ker bo učni jezik angleščina, bodo študentje hkrati poglobili in razširili poznavanje pomorskih strokovnih terminov in etimologije ter dvignili znanje angleščine na višjo, akademsko raven.


Temeljna literatura

  1. Harsch, R. 2006. Maritime Heritage. /knjižnica FPP/
  2. Braudel, F. 1959. The Mediterranean, v. I, II.California Press./knjižnica FPP/
  3. Cassell, L. 1973. Ships and Seafaring in the Ancient World. John Hopkins Press. /knjižnica FPP

Izvajalci

Predavanja