Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Ladijsko strojništvo
2022/2023

Diplomska naloga


Učni načrt

Postopek prevzema, vsebine dela, izdelave, zagovora in ocene diplomske naloge je posebej reguliran v Pravilih UL FPP in Navodilih za izdelavo diplomske naloge na UL FPP, ki jih je sprejel senat UL FPP.

Več...

Cilji in kompetence

  • Diplomska naloga je pisni izdelek, v katerem študent strokovno poglobljeno obdela problem, ki je določen s temo diplomske naloge. Za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe in strokovnega naziva diplomirani inženir (ka) prometne tehnologije, transportne logistike, navtike in ladijskega strojništva mora študent UL FPP izdelati in uspešno obraniti svojo diplomsko nalogo.
  • Predmetno specifične kompetence določajo, da se tema diplomske naloge izdeluje s področja posameznega visokošolskega strokovnega študijskega programa kot je: Prometna tehnologij z smermi,  Transportna logistika, Navtika in Ladijsko strojništvo.

 

Posebnosti:

Diplomska naloga je pogoj za zaključek študija na vseh študijskih programih


Temeljna literatura

Vsa razpoložljiva strokovna literatura.


Izvajalci

Predavanja