Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorsko strojništvo
2023/2024

Termodinamika in ladijska energetika


Učni načrt

 • Toplota, toplotno ravnotežje, ničti glavni zakon termodinamike,
 • Prvi glavni zakon termodinamike, absolutno delo in notranja energija, tehnično delo in entalpija,
 • Enačba stanja idealnih plinov in specifična toplota,
 • Plinske zmesi, Daltonov zakon,
 • Spremembe stanja idealnih plinov, izobara, izohora, izoterma, izentropa, politropa,
 • Drugi glavni zakon termodinamike, krožni procesi ( parni in hladilni), povračljivost in nepovračljivost procesov, entropija, izgube dela,
 • Krožni procesi,
 • Vlažen zrak,
 • Agregatne preobrazbe,
 • Vrednotenje procesov.
 • Prenos toplote

Vsebina skladna z vzorčnim programom 7.02:

TERMODINAMIKA IN PRENOS TOPLOTE

 • Analiza plinskega cikličnega motorja
 • Lastnosti hlapov
 • Parni cikel
 • Hlajenje
 • Zgorevanje
 • Prenos toplote
 • Klimatizacija
Več...

Cilji in kompetence

Predmet TERMODINAMIKA je v skladu z določili STCW konvencije. Študent si v okviru predmeta razvije kritično in logično presojanje o energetskih pojavih in se usposobi za matematično vrednotenje problemov iz prakse ter za aplikacijo zakonov termodinamike pri drugih strokovnih predmetih.

Posebnosti: Izvajanje učne vsebine skladno s predpisi STCW konvencije A-III/1, A-III/2 in A-III/3 ter IMO vzorčnimi tečaji 7.04 in 7.02


Temeljna literatura

 1. YA. Cengel, MA. Boles; Thermodynamics – an engineering approach  (lectures + solution manual), 2015
 2. SCHAUM's Outlines – Thermodynamics for engineers, 2014

Izvajalci

Predavanja