Fakulteta za pomorstvo in prometFakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorsko strojništvo
2023/2024

Tehniške meritve


Učni načrt

Temeljna vsebinska poglavja so:
•    osnove tehniških meritev;
•    osnove krmilne tehnike;
•    meritve temperature in tlaka;
•    merjenje pretoka, hitrosti in nivoja fluidov;
•    zvok in merjenje hrupa; pojem hrupa, definicija jakosti hrupa in učinek hrupa na človeka. Dopustne vrednosti v bivalnih in delovnih prostorih ter sredstva protihrupne zaščite.
•    meritve pomikov in vibracij;
•    merjenje moči (zavorni dinamometri) in vrtilne hitrosti;
•    merjenje napetosti in sil v togih telesih;
•    merjenje vlage;
•    merjenje radioaktivnosti raznih snovi v različnih okoljih, definicija radioaktivnosti in izpostavljenosti radioaktivnemu sevanju. Dopustne vrednosti v bivalnih in delovnih prostorih ter zaščitna sredstva.
•    analiza plinskih komponent;
•    izbrana poglavja iz senzorjev in merilnih naprav.

Več...

Cilji in kompetence

Merjenje je v tehničnih vedah samostojna panoga, ki predstavlja bistvenejši del vsakega razvojno/raziskovalnega ustvarjanja. Zavedanje omejitev točnosti merilnih naprav omogoča študentu tudi kritičen pogled na omejitve sistemov vodenja.  Navsezadnje je treba vsako tezo, vsako konstrukcijo, izvajanje/neizvajanje predpisov (tehničnih, zakonskih) ipd. preveriti z meritvami. Namen predmeta je, da se študentu v zgoščeni obliki prikažejo fizikalne osnove in tehnične izvedbe merskih metod s katerimi se ladijski ali energetski strojnik in tudi navtik v praksi soočajo.


Temeljna literatura

1.    VALIČ, M., Fizikalne meritve, študijsko gradivo, FPP 2000.
2.    DOBOVIŠEK, Ž., Tehniške meritve v strojništvu, Univerza v Mariboru, 1996, 270 str.
3.    MOREIRA, Jose  in WERKMANN, Hubert., An Engineer's Guide to Automated Testing of High-Speed Interfaces. 2016, Artech House. 704 str.


Izvajalci

Predavanja