Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2022/2023

Teorija logistike in oskrbovalnih verig


Učni načrt

 • teoretične osnove logistike,
 • poznavanje elementov logističnega sistema,
 • lastnosti logističnih podsistemov,
 • delovanje logističnih verig in mrež,
 • postavitev logistične verige,
 • zunanje izvajanje v oskrbovalnih verigah,
 • lastnosti in izvedba oskrbovalne verige,
 • opredelitev oskrbovalnih verig ter njihovega upravljanja,
 • tokovi, ki potekajo v oskrbovalnih verigah,
 • vrste oskrbovalnih verig,
 • strategije oskrbovalnih verig,
 • upravljanje tveganj v oskrbovalni verigi s poudarkom na "Efektu volovskega biča"
 • upravljanje odnosov v oskrbovalni verigi,
 • vpliv IKT na oskrbovalne verige,
 • upravljanje zalog v okviru oskrbovalnih verigah,
 • faktorji zagotavljanja uspešnosti oskrbovalne verige (vitke, agilne, leagilne oskrbovalne verige),
 • orodja za zagotavljanje uspešne oskrbovalne verige,
 • trajnostne oskrbovalne verige,
 • načrtovanje oskrbovalnih verig.
Več...

Cilji in kompetence

Študenti so seznanjeni s splošnimi dejstvi o logistični in oskrbovalni verigi.

 

S pomočjo pridobljenega znanja so študenti sposobni organizirati in optimizirati celotno logistično verigo ter posamezne segmente oskrbovalne verige.


Temeljna literatura

 1. Logožar, K.: Poslovna logistika - Elementi in podsistemi, GV Izobraževanje, Ljubljana, 2004, 265 str., ISBN 961-6529-00-5.
 2. Brewer, A.M., Button, K.J., Hensher, D.A.: Handbook of Logistics and Supply-Chain Management,
 3. Urbancl, B.: Oskrbovalne verige, Zavod IRC, Ljubljana, 2011 (izbrana poglavja).
 4. Rajter, M. in Križman A.: Oskrbovalne verige, Zavod IRC, Ljubljana, 2010 (izbrana poglavja).

Izvajalci

Predavanja