Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Promet
2023/2024

Pomorska logistika


Učni načrt

Uvod v pomorsko logistiko

Pomorski promet - geografija in pomorska trgovina

Pristanišča kot členi v logistični verigi

Načrtovanje in gradnja pristanišč

Procesi v pristaniščih

Sodelovanje in konkurenčnost med pristanišči

Short Sea Shiping

Kontejnerski hubi, transhipment in feeder servisi

Povezava z zaledjem in koncept Dry port

Več...

Cilji in kompetence

Študentje spoznajo pomen pomorske logistike za delovanje pomorskega sektorja, pristanišč in  gospodarstva. S pridobljenim znanjem lahko sodelujejo pri pripravi analiz stanja in pri pripravi razvojnih načrtov pristaniških sistemov. Poznavanje pomorske logistike jim omogoča vpogled v celoten sistem pomorskega in kopenskega transporta, ter sprejemanje odločitev povezanih s tem.


Temeljna literatura

1) Song D.W. et all: Maritime logistics, A guide to contemporary shipping and port management, The Chartered institute of transport, Kogan page, 2016.

2) Chew E.P. et all.:Advances in maritime logistics and supply chain systems, World Scientific Publishing, 2011.

3) Notteboom et all.: Ports in proximity, Competition and Coordination among adjacent seaports, Ashgate Publishing, 2009.


Izvajalci

Predavanja