Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Promet
2023/2024

Dimenzioniranje prometnih površin


Učni načrt

Teorija prometnega toka (osnove, splošno)

Prometno dimenzioniranje: Pojem prepustnosti in umestitev postopka dimenzioniranja v proces projekta prometne infrastrukture

Dimenzioniranje nesemaforiziranih križišč (prekinjen prometni tok po metodi HCM 6):

  • Križišča s prednostno cesto
  • Enakovredna križišča
  • Krožna križišča
  • Uporaba programskih orodij SIDRA INTERSECTION in HCS 2010

Dimenzioniranje cestno prometnih površin izven naselja (neprekinjen prometni tok):

  • Ceste izven naselja
  • Avtoceste (osnovni odseki, priključki, področja prepletanja)

Uporaba računalnika pri izvajanju inženirskih rešitev s področja prometne tehnike

Več...

Cilji in kompetence

Predmetno specifične kompetence predmeta se nanašajo na poznavanje zahtevnejših metod za dimenzioniranje prometnih površin izven in znotraj urbanih področij ter s sodobnimi, računalniško podprtimi načini dimenzioniranja le-teh.


Temeljna literatura

  1. Papacostas C.S.: Fundamentals of transportation engineering, Univerity of Hawai, Prentice Hall Int.
  2. Tranport Research Board: Highway Capacity Manual 2016, Washington DC, 2016.
  3. HCS 6 User quide, McTRANS, University of Florida, 2016.

Izvajalci

Predavanja